rok 2014

rok 2014

Uchwała Nr XXXVI/307/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr XXXVI/307/14 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 12 listopada 2014 r.     w sprawie  zmian do budżetu na 2014 rok.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie [...]

Uchwały Nr XXXVI/309/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ...

UCHWAŁA Nr  XXXVI/309/14 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 12 listopada 2014 r.    w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek   z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami [...]

Uchwała Nr XXXVI/308/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/308/14 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 12 listopada 2014 r.   w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2015 r.    Na [...]

Uchwała Nr XXXIV/305/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2015 rok na usługi transportu publicznego.

UCHWAŁA Nr XXXIV/305/14  RADY GMINY WŁOCŁAWEK  z dnia 20 października  2014 r.     w sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  długoterminowego  na 2015  rok  na  usługi [...]

Uchwały Nr XXXIV/304/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy...

UCHWAŁA Nr XXXIV/304/14  RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 20 października 2014 r.     w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy [...]

Uchwała Nr XXXIV/303/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr XXXIV/303/14 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 20 października 2014 r.     w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

Uchwała Nr XXXIII/302/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 września 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Włocławek.

UCHWAŁA Nr XXXIII/302/14  RADY GMINY WŁOCŁAWEK  z dnia 11 września  2014 r.     w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Włocławek.   Na podstawie art. 229 pkt i  art. 237 §3  ustawy z [...]

Uchwała Nr XXXIII/301/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy...

UCHWAŁA Nr XXXIII/301/14 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 11 września 2014 r.    w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy [...]

Uchwały Nr XXXIII/300/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla lokali mieszkalnych w budynku...

UCHWAŁA  Nr XXXIII/300/14 RADY GMINY  WŁOCŁAWEK  z dnia 11 września 2014 r.    w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla [...]

Uchwała Nr XXXIII/299/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 września 2014 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś...

UCHWAŁA Nr  XXXIII/299/14 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 11 września 2014 r.    w sprawie  współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu [...]

Uchwała Nr XXXIII/298/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy...

UCHWAŁA Nr XXXIII/298/14  RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 11 września  2014 r.     w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia [...]

Uchwała Nr XXXIII/297/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr XXXIII/297/14 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 11 września 2014 r.     w sprawie  zmian do budżetu na 2014 rok.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

Uchwała Nr XXXII/296/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie podziału Gminy Włocławek na okręgi wyborcze.

UCHWAŁA Nr XXXII/296/14 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia  8 lipca 2014 r.    w sprawie podziału Gminy Włocławek na okręgi wyborcze.   Na podstawie art. 417, art. 418 § 1 i art. 419 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr XXXII/295/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr XXXII/295/14 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 8 lipca 2014 r.     w sprawie  zmian do budżetu na 2014 rok.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr XXXI/294/2014 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr 20, położonej w miejscowości Dobra Wola, obręb geodezyjny Dobra Wola i nr 39/2 położonej w miejscowości...

UCHWAŁA  Nr XXXI/294/2014 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 16 czerwca 2014 r.    w sprawie  nabycia nieruchomości oznaczonej nr 20, położonej w miejscowości Dobra Wola, obręb geodezyjny Dobra Wola i nr 39/2 [...]

Uchwała Nr XXXI/293/14 Rada Gminy Włocławek z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Radosne przedszkola w Gminie Włocławek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

UCHWAŁA Nr XXXI/293/14 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 16 czerwca 2014r.    w sprawie przyjęcia  do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Radosne przedszkola w Gminie Włocławek” w ramach Programu [...]

Uchwała Nr XXXI/292/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 - 2032.

UCHWAŁA Nr XXXI/292/14  RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 16 czerwca  2014 r.     w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia          [...]

Uchwała Nr XXXI/291/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr XXXI/291/14 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 16 czerwca 2014 r.     w sprawie  zmian do budżetu na 2014 rok.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr XXXI/290/2014 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Włocławek porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Włocławka.

UCHWAŁA Nr XXXI/290/2014 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 16 czerwca  2014 r.    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Włocławek porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji [...]

Uchwała Nr XXX/289/14 Rada Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Włocławek.

UCHWAŁA Nr XXX/289/14 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 16 maja 2014 r.    w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Włocławek.    Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt.1 w [...]

Uchwała Nr XXX/288/14 Rada Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2014r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wysoka jakość edukacji w Gminie Włocławek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

UCHWAŁA Nr XXX/288/14 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 16 maja 2014r.    w sprawie przyjęcia  do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wysoka jakość edukacji w Gminie Włocławek” w ramach Programu [...]

Uchwała Nr XXX/287/14 Rada Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Włocławek.

UCHWAŁA Nr XXX/287/14  RADY GMINY WŁOCŁAWEK  z dnia 16 maja 2014 r.     w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Włocławek.    Na podstawie art. 229 pkt 3, w związku z art. 234 i 235 § 1, ustawy z [...]

Uchwała Nr XXX/286/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Włocławek.

UCHWAŁA Nr  XXX/286/14 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 16 maja 2014 r.    w sprawie  wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy [...]

Uchwała Nr XXX/285/14 Rada Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Włocławek.

UCHWAŁA Nr  XXX/285/14 RADY GMINY WŁOCŁAWEK     z dnia 16 maja  2014 r.   w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i [...]

Uchwała Nr XXX/284/14 Rada Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

UCHWAŁA Nr XXX/284/14  RADY GMINY WŁOCŁAWEK  z dnia 16 maja 2014 r.     w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za  2013 rok.    Na podstawie [...]

Uchwała Nr XXX/283/14 Rada Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2013 rok.

UCHWAŁA Nr XXX/283/14  RADY GMINY WŁOCŁAWEK  z dnia 16 maja  2014r.     w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2013 rok.    Na [...]

Uchwała Nr XXX/282/14 Rada Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/266/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w 2014 r. długoterminowego kredytu bankowego konsolidacyjnego.

UCHWAŁA Nr  XXX/282/14 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 16 maja 2014 r.    w sprawie  uchylenia Uchwały Nr XXVIII/266/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w 2014 r. [...]

Uchwała Nr XXX/281/14 Rada Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 - 2032.

UCHWAŁA Nr XXX/281/14  RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 16 maja  2014 r.     w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy [...]

Uchwała Nr XXX/280/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr XXX/280/14  RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 16 maja 2014 r.     w sprawie  zmian do budżetu na 2014 rok.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr XXIX/279/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włocławek

UCHWALA Nr XXIX/279/14 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 28 marca 2014 r.        w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włocławek   Na podstawie art. 19 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. [...]

Uchwała Nr XXIX/278/14 Rada Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włocławek.

UCHWALA Nr XXIX/278/14 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 28 marca 2014 r.        w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy [...]

Uchwała Nr XXIX/277/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólnik...

UCHWAŁA Nr  XXIX/277/14 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 28 marca 2014 r.    w sprawie  współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa [...]

Uchwała Nr XXIX/276/14 Rada Gmina Włocławek z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Włocławek funduszu sołeckiego.

UCHWALA Nr XXIX/276/14 RADY GMINY WŁOCŁAWEK   z dnia 28 marca  2014 r.        w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Włocławek funduszu [...]

Uchwała Nr XXIX/275/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/256/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 - 2032.

UCHWAŁA Nr XXIX/275/14  RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 28 marca  2014 r.     w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy [...]

Uchwała Nr XXIX/274/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr XXIX/274/14 RADY GMINY WŁOCŁAWEK    z dnia 28 marca 2014 r.    w sprawie  zmian do budżetu na 2014 rok.     Na   podstawie    art.    18 [...]

Uchwała Nr XXVIII/273/14 Rada Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włocławek

UCHWAŁA Nr  XXVIII/273/14 RADY GMINY WŁOCŁAWEK     z dnia 18 lutego 2014 r.    w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy [...]

Uchwała NR XXVIII /272/14 Rada Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. oraz Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 r.

UCHWAŁA NR  XXVIII /272/14 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 18 lutego 2014 r.    w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. oraz Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 [...]

Uchwała Nr XXVIII/271/14 Rada Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Włocławek.

UCHWAŁA Nr  XXVIII/271/14 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 18 lutego 2014 r.    w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Włocławek.   [...]

Uchwała Nr XXVIII/270/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze.

UCHWAŁA Nr XXVIII/270/14 RADY GMINY WŁOCŁAWEK   z dnia 18 lutego 2014 r.      w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze.       Na podstawie  art. 98 ust.1 [...]

Uchwała Nr XXVIII/269/14 Rada Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych...

UCHWAŁA  Nr XXVIII/269/14 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 18 lutego 2014 r.    w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych [...]

Uchwała Nr XXVIII/268/14 Rada Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Włocławek na lata 2014-2017”.

UCHWAŁA Nr XXVIII/268/14 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 18 lutego 2014 r.    w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Włocławek na lata  2014-2017”.    Na podstawie art. 18 [...]

Uchwała Nr XXVIID267/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr XXVIII/267/14RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 18 lutego 2014 r.        w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy [...]

Uchwała Nr XXVIII/266/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w 2014 roku długoterminowego kredytu bankowego konsolidacyjnego.

UCHWAŁA Nr XXVIII/266/14  RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 18 lutego 2014 r.     w sprawie zaciągnięcia w 2014 roku długoterminowego kredytu bankowego konsolidacyjnego.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  [...]

Uchwała Nr XXVIII/265/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej...

UCHWAŁA Nr XXVIII/265/14  RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 18 lutego  2014 r.     w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy [...]

Uchwała Nr XXVIII/264/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr XXVIII/264/14  RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 18 lutego 2014 r.     w sprawie  zmian do budżetu na 2014 rok.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr XXVII/263/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr XXVII/263/14 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 14 stycznia  2014 r.        w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek [...]

Uchwała Nr XXVII/262/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr XXVII/262/14  RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia  14 stycznia 2014 r.     w sprawie  zmian do budżetu na 2014 rok.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

metryczka