rok 2010

UCHWAŁA Nr XXXVII/254/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 stycznia 2010r w sprawie : przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 10:01:35 Informację zaktualizowano 2011-03-14 10:05:14, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXVIII/255/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2010r w sprawie : zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na lata 2011-2012 na realizacje inwestycji pn. "Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku" Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 09:59:34, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXVIII/257/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2010r w sprawie : zmian do budżetu na 2010rok Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 09:52:28, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA NR XXXVIII/258/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki- Kowal” oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-02-22 20:09:35 Informację zaktualizowano 2010-02-22 20:27:18, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXVIII/259/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia „ Planu Odnowy Miejscowości Telążna Leśna na lata 2010-2017” Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-02-22 20:11:09, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXVIII/260/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia „ Planu Odnowy Miejscowości Koszanowo na lata 2010-2017” Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-02-22 20:11:50 Informację zaktualizowano 2010-02-22 20:27:46, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXVIII/261/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia „ Planu Odnowy Miejscowości Świętosław na lata 2010-2017” Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-02-22 20:13:38 Informację zaktualizowano 2010-02-22 20:28:06, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXVIII/262/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia „ Planu Odnowy Miejscowości Kruszyn na lata 2010-2017” Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-02-22 20:14:12 Informację zaktualizowano 2010-02-22 20:28:25, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXVIII/263/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie: przejęcia pojazdów na własność gminy. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-02-22 20:14:56 Informację zaktualizowano 2010-02-22 20:28:44, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXVIII/264/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie: uchylenia uchwał w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku. 
Pobierz skan (176kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-02-22 20:17:28, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXVIII/265/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku. Pobierz (856kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-02-22 20:18:25 Informację zaktualizowano 2010-02-22 20:29:05, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXVIII/266/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie:zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 21:20:55, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXIX/267/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmian do budżetu na 2010 rok. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 21:23:25 Informację zaktualizowano 2010-05-06 21:36:38, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXIX/268/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Włocławek na 2011r. funduszu sołeckiego. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 21:26:33 Informację zaktualizowano 2010-05-06 21:37:12, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXIX/269/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Włocławek projektu partnerskiego "Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracjii samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 21:35:12, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXIX/270/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 marca 2010r. w sprawie : nadania imienia Zespołowi Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie i zmiany treści aktu założycielskiego. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 21:43:37 Informację zaktualizowano 2010-05-06 21:44:40, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XXXIX/271/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 marca 2010r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Włocławek. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 21:48:21, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XL/272/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : uchwalenia Planu pracy Rady Gminy Włocławek na 2010 rok. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-25 23:45:12 Informację zaktualizowano 2010-07-25 23:46:12, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XL/273/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : zmian do budżetu na 2010 rok. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-25 23:51:25, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XL/274/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie :zmiany uchwały o zaciągnięciu zobowiązania długoterminowego na rok 2011 na realizację inwestycji pn. "Podniesienie jakości życia na terenie wsi Koszanowo,Telążna Leśna, Kruszyn i Świętosław poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno-sportowej (Świetlice wiejskie,boisko do piłki siatkowej i boisko do piłki nożnej). Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-25 23:58:04, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XL/275/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : dla Wójta Gminy Włocławek absolutorium za 2009r. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-26 00:01:07 Informację zaktualizowano 2010-07-26 00:02:45, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLI/276/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 maja 2010r. w sprawie : zmian do budżetu na 2010 rok. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-26 00:05:03 Informację zaktualizowano 2010-07-26 00:06:06, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLI/277/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 maja 2010r. w sprawie : zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2010 rok. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-26 00:08:55, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLI/278/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 maja 2010r. w sprawie : zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Telążna Leśna na lata 2010-2017" Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-26 00:12:20, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLI/279/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 maja 2010r. w sprawie : zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Koszanowo na lata 2010-2017" Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-26 00:14:56, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLI/280/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 maja 2010r. w sprawie : zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kruszyn na lata 2010-2017" Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-26 00:17:49, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLI/281/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 maja 2010r. w sprawie : zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Świętosław na lata 2010-2017" Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-26 00:21:42, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLI/282/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 maja 2010r. w sprawie : upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-26 00:26:20, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLII/283/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie : zmian do budżetu na 2010 rok. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-26 00:28:24 Informację zaktualizowano 2010-07-26 00:32:05, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLII/284/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie : zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na rok 2011 na realizacje inwestycji pn. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy w tym budowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej w miejscowości: Nowa Wieś, Kruszyn, Dobra Wola, budowa 100 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-26 00:31:29 Informację zaktualizowano 2010-07-26 00:37:57, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLII/285/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie : określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu Gminy Włocławek oraz szczegółowości i zakresu materiałów informacyjnych,towarzyszących projektowi budżetu. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-26 00:42:59, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLII/286/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie : Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-26 00:45:50, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLII/287/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Włocławek umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Włocławskiego w sprawie przystąpienia i realizacji projektu pn. "Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego II edycja" oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Włocławski funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-26 00:54:14, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLII/288/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2010-2018
Data wprowadzenia informacji 2010-07-26 00:57:07, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLII/291/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XLI/282/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 maja 2010 roku Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-26 01:01:30 Informację zaktualizowano 2010-07-26 01:02:41, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Rady Gminy Włocławek Nr XLIII/292/10 z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie: podziału Gminy Włocławek na okręgi wyborcze. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 08:10:42 Informację zaktualizowano 2010-07-23 08:12:00, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Rady Gminy Włocławek Nr XLIII/293/10 z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie podziału Gminy Włocławek na stałe obwody głosowania Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 08:02:33 Informację zaktualizowano 2010-08-30 11:47:45, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLIII/294/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie : zmian do budżetu na 2010 rok. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-26 01:05:43, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLIII/295/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie : odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidenyjnym Kruszyn,działki o nr ewidencyjnym 141/1, 142/3, 142/4, 143/1, 144/1, 150/8, 150/13, 151/1, 152/1, 153/1, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 i 168. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-26 01:13:31, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLIII/296/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie : odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, działaka o nr ewidencyjnym 5 Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-26 01:18:32, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLIV/297/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 lipca 2010r. w sprawie : nadania Pani Małgorzacie Wiśniewskiej i Panu Jerzemu Wiśniewskiemu tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Włocławek" Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-09-17 09:11:25, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLV/298/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie : zmian do budżetu na 2010 roku. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-09-17 09:20:06, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVI/299/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2010r. w sprawie : uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Włocławek na lata 2009 -2010.

Pobierz skan (1269kB) pdf

Załącznik (640kB) pdf

Data wprowadzenia informacji 2010-09-23 07:56:55 Informację zaktualizowano 2010-09-23 08:01:42, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVI/300/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2010r. w sprawie : zmian do budżetu na 2010 rok. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-09-23 08:11:08 Informację zaktualizowano 2010-09-23 08:12:36, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVI/301/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2010r. w sprawie : zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na rok 2011 na wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym w Kruszynku oraz remonty bieżące dróg lokalnych związanych z usuwaniem skutków ulewnych deszczy i powodzi. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-09-23 08:18:13, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVI/302/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2010r. w sprawie : zaliczenia drogi Warząchewka Polska -Gołaszewo do kategorii drogi gminnej i stalenie jej przebiegu. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-09-23 08:20:32 Informację zaktualizowano 2010-09-23 08:23:24, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVI/303/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2010r. w sprawie : współdziałania z Gminą Kowal w wykonywaniu zadania pubicznego w zakresie realizacji projektu p.n. Budowa drogi gminnej Warząchewka Polska - Warząchewka Królewska - Gołąszewo Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-09-23 08:31:19, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVI/304/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2010r. w sprawie : przejęcia od Gminy Kowal zadania zarządzania publiczną drog gminną. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-09-23 08:39:18, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVI/305/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2010r. w sprawie :Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Zuzałce gm.Włocławek

Pobierz Uchwałę

Pobierz Załącznik

Data wprowadzenia informacji 2010-09-23 08:49:44 Informację zaktualizowano 2010-09-23 08:52:22, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVI/306/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2010r. w sprawie : uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Włocławek na lata 2009 -2010.

Pobierz Uchwałę

Pobierz Załącznik

Data wprowadzenia informacji 2010-09-23 08:59:35 Informację zaktualizowano 2010-09-23 09:02:23, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVI/307/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2010r. w sprawie : rozpatrzenia wezwania radnego Krzysztofa Śmietany do usunięcia naruszenia prawa. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-09-23 09:13:25, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVII/308/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010r. w sprawie :zmian do budżetu na 2010 rok. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 08:01:49 Informację zaktualizowano 2010-12-06 08:02:41, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVII/309/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010 roku w sprawie : określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych , udzielania innych ulg w spłacania tych należności mających charakter cywilnoprawnych ,przypadających Gminie Włocławek lub jej jednostkom organizacyjnym do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 08:03:43 Informację zaktualizowano 2010-12-06 11:24:56, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVII/310/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 08:12:34 Informację zaktualizowano 2010-12-06 08:12:56, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVII/311/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010r. w sprawie :obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 08:18:11 Informację zaktualizowano 2010-12-06 08:30:21, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVII/312/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010 roku w sprawie : wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 08:33:54 Informację zaktualizowano 2010-12-06 08:49:42, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVII/313/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego,deklaracji na podatek leśny od osób prawnych oraz informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 08:57:41 Informację zaktualizowano 2010-12-06 09:08:48, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVII/314/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010 roku w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 09:02:49 Informację zaktualizowano 2010-12-06 09:16:27, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVII/315/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010 roku w sprawie : określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzenia. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 09:06:11 Informację zaktualizowano 2010-12-06 09:20:56, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVII/316/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010 roku w sprawie : określenia szczegółowego sposobu konsultowania zz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 09:14:43 Informację zaktualizowano 2010-12-06 09:25:52, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVII/317/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010 roku w sprawie : omówienia wyników konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości Nowa Wieś. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 09:18:31 Informację zaktualizowano 2010-12-06 09:28:42, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVII/318/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010 roku w sprawie : wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 09:19:41 Informację zaktualizowano 2010-12-06 09:32:46, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVII/319/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października w sprawie : użyczenia budynku po byłej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Modzerowie Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 09:23:44 Informację zaktualizowano 2011-03-14 10:09:59, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVII/320/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010 roku w sprawie :Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 09:24:35 Informację zaktualizowano 2010-12-06 09:41:14, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVII/321/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010 roku w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Skoki Duże, działki o nr ewidencyjnym 43 i 44/1 Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 09:43:46 Informację zaktualizowano 2010-12-06 10:10:19, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVII/322/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010 roku w sprawie : sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Pińczata, obręb geodezyjny Warząchewka Polska Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 09:47:33 Informację zaktualizowano 2010-12-06 10:13:19, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVII/323/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października w sprawie : zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dębice" Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 10:04:19 Informację zaktualizowano 2010-12-06 10:15:35, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVII/324/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010 roku w sprawie : zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Smólsk" Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 10:05:21 Informację zaktualizowano 2010-12-06 10:17:38, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVII/325/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010 roku w sprawie : zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Łagiewniki" Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 10:05:55 Informację zaktualizowano 2010-12-06 10:19:35, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVII/326/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010 roku w sprawie : zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Pińczata" Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 10:06:18 Informację zaktualizowano 2010-12-06 10:22:12, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVII/327/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010 roku w sprawie : zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Świętosław" Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 10:06:41 Informację zaktualizowano 2010-12-06 10:26:24, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVII/328/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010 roku w sprawie : zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Koszanowo" Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 10:07:22 Informację zaktualizowano 2010-12-06 10:29:55, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVII/329/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010 roku w sprawie : zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Telążna Leśna" Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 10:30:37 Informację zaktualizowano 2010-12-06 10:32:49, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVII/330/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010 roku w sprawie : zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Nowa Wieś" Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 10:40:38 Informację zaktualizowano 2010-12-06 10:41:38, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVII/331/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010 roku w sprawie : trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Włocławek oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 10:43:19 Informację zaktualizowano 2010-12-06 10:52:19, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVII/332/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010 roku w sprawie : uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Włocławek na lata 2010 - 2015 Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 10:53:34 Informację zaktualizowano 2010-12-06 10:59:26, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVII/333/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010 roku w sprawie : rozpatrzenia skargi na Dyrektora SPZOZ Gminy Włocławek w Kruszynie Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 10:55:26 Informację zaktualizowano 2010-12-06 11:03:38, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVIII/334/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie : zmian do budżetu na 2010 rok. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 10:56:28 Informację zaktualizowano 2010-12-06 11:11:47, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVIII/335/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 9 Listopada 2010 roku w sprawie : określenia waunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Włocławek. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 11:09:16 Informację zaktualizowano 2010-12-06 11:15:13, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie : trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Włocławek oraz Szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 11:11:31 Informację zaktualizowano 2010-12-06 11:17:24, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (14 marca 2011)
Opublikował: Kamil Wieczorek (14 marca 2011, 14:34:21)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (19 sierpnia 2013, 14:56:08)
Zmieniono: Aktualizacja załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3033