Kadencja 2018-2023

Kadencja 2018-2023

Protokoły

Protokół nr 17/20 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 27.07.2020 r. Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw [...]

Zakres działań

Komisja Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku PublicznegoPrzedmiotem działania komisji są:sprawy komunalnesprawy lokalowesprawy ochrony środowiska, rolnictwa, gospodarki wodnejsprawy przeciwpożaroweprogramy rozwoju w [...]

Skład osobowy

1. Reniecki Zbigniew2. Gliszczyński Dariusz3. Betliński Edward4. Błasiak Wiesław5. Bogdanowicz Paweł6. Brzeziński Jan7. Lewandowski Zbigniew8. Michalak Monika9. Nowacki Tomasz - Przewodniczący10. Nowak Magdalena11. Nowok Janusz 12. [...]

metryczka