Kadencja 2018-2023

Kadencja 2018-2023

Protokoły

Protokół nr 15/20 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich z dnia 25.08.2019 r. [...]

Zakres działania

Komisja Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji EuropejskiejPrzedmiotem działania jest:-opiniowanie planu i wykonania budżetu-opiniowanie podatków i opłat lokalnych-analizowanie wyników kontroli finansowej-opiniowanie strategii i [...]

Skład Osobowy

1. Reniecki Zbigniew2. Betliński Edward3. Błasiak Wiesław4. Bogdanowicz Paweł5. Brzeziński Jan6. Lewandowski Zbigniew7. Michalak Monika8. Nowacki Tomasz 9. Nowak Magdalena10. Nowok Janusz 11. Sadowska Elżbieta12. Seklecka [...]

metryczka