Kadencja 2018-2023

Kadencja 2018-2023

Zakres działania

Komisja RewizyjnaPrzedmiotem działania komisji jest :kontrola Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych na podstawie kryteriów legalności, celowości, rzetelności i gospodarności w zakresie zarządzania mieniem i wykonywania budżetu [...]

Skład osobowy

Błasiak WiesławLewandowski Zbigniew - PrzewodniczącySadowska Elżbieta [...]

Protokoły

Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14.03.2019 r. z przerwą do dnia 21.03.2019 r. [...]

metryczka