2018 r.

2018 r.

Rejestr

LP.  Data złożenia petycji Imię i nazwisko* albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję Skan petycji Sposób załatwienia petycji 1. 25.07.2018 r.  Semico Sp. z o. o. Mariusz Mrozowski ul. Franciszkańska [...]

metryczka