2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Włocławek złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości (art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

Pan Paweł Bogdanowicz - Przewodniczący Rady Gminy Włocławek - oświadczenie majątkowe złożone zostało Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu. Oświadczenie zostanie zamieszczone po przekazaniu Wójtowi Gminy Włocławek jego kopii przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego.

Wojewoda Kujawsko - Pomorski w dniu 12.06.2017 r. przekazał Wójtowi Gminy Włocławek skan oświadczenia majątkowego Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek. Pobierz skan (1432kB) pdf


Pani Sadowska Elżbieta - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Włocławek Pobierz skan (3635kB) pdf

Pan Błasiak Wiesław Pobierz skan (3492kB) pdf

Pan Brzeziński Jan Pobierz skan (3479kB) pdf

Pan Chojnacki Marcin Pobierz skan (3194kB) pdf

Pan Karkosik Tomasz Pobierz skan (3420kB) pdf

Pan Kwiatkowski Sławomir Pobierz skan (2491kB) pdf

Pan Lewandowski Zbigniew Pobierz skan (3625kB) pdf

Pani Łysiak Aleksandra Pobierz skan (3395kB) pdf

Pani Michalak Monika Pobierz skan (3612kB) pdf

Pan Nowok Janusz Pobierz skan (3423kB) pdf

Pani Olejniczak Wanda Pobierz skan (3446kB) pdf

Pani Seklecka Danuta Pobierz skan (3661kB) pdf

Pan Spychalski Andrzej Pobierz skan (3728kB) pdf

Pan Wrocławski Bogusław Pobierz skan (3688kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (12 maja 2017)
Opublikował: Michał Szymczak (12 maja 2017, 08:16:08)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (19 czerwca 2017, 11:43:45)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2977