Kadencja 2010-2014

Kadencja 2010-2014

Zakres działania

Zakres działania komisji: opracowywanie projektów Statutu Gminy Włocławek i Regulaminu Organizacyjnego Urządu Gminy, opracowywanie projektów ewentualnych zmian w Statucie Gminy Włocławek i Regulaminie Organizacyjnym Urządu Gminy, [...]

Skład Osobowy

Ulanowicz Elżbieta - przewodnicząca komisji od dnia 29.02.2012r. Zajdel Marek -  przewodniczący komisji do dnia 29.02.2012r. Błasiak Wiesław Kwiatkowski Sławomir Muszyńska Irena Sadowska ElżbietaWrocławski BogusławZawadzki [...]

Protokoły Kadencja 2010-2014

Protokół z posiedzenia komisji z dnia 29.03.2011 r. [...]

metryczka