Kadencja 2014-2018

Kadencja 2014-2018

Zakres działania

Komisja RewizyjnaPrzedmiotem działania komisji jest :kontrola Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych na podstawie kryteriów legalności, celowości, rzetelności i gospodarności w zakresie zarządzania mieniem i wykonywania [...]

Skład osobowy

1. Karkosik Tomasz - Przewodniczący2. Lewandowski Zbigniew3. Seklecka Danuta  [...]

Protokoły

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17.10.2018 r. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14.06.2016 r., z przerwą do dnia 23.06.2016 r. [...]

metryczka