Kadencja 2014-2018

Kadencja 2014-2018

Zakres działania

Komisja Edukacji , Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Opieki SpołecznejPrzedmiotem działania komisji są:-sprawy edukacji-kultura i jednostki kultury-sport, turystyka i wypoczynek-sprawy zdrowia-sprawy pomocy społecznej-sprawy rodziny i [...]

Skład osobowy

1. Michalak Monika - Przewodnicząca2. Błasiak Wiesław3. Brzeziński Jan4. Karkosik Tomasz 5. Lewandowski Zbigniew6. Łysiak Aleksandra 7. Nowok Janusz - Zastępca Przewodniczącego8. Olejniczak [...]

Protokoły

Protokół 27/18 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 07.09.2018 r. [...]

metryczka