Kadencja 2014-2018

Kadencja 2014-2018

Zakres działania

Komisja Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji EuropejskiejPrzedmiotem działania jest:-opiniowanie planu i wykonania budżetu-opiniowanie podatków i opłat lokalnych-analizowanie wyników kontroli finansowej-opiniowanie strategii i [...]

Skład Osobowy

1. Olejniczak Wanda - Przewodnicząca2. Błasiak Wiesław3. Bogdanowicz Paweł4. Brzeziński Jan5. Chojnacki Marcin6. Karkosik Tomasz 7. Kwiatkowski Sławomir8. Lewandowski Zbigniew9. Łysiak [...]

Protokoły

Protokół Nr 29/18 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej z dnia 21.09.2018 r. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej i Komisji [...]

metryczka