2014

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2014

Uchwała Nr XXV/254/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2014 r.

UCHWAŁA NR XXV/254/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 15 listopada 2013 r.   w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2014 r.   Na podstawie [...]

Uchwała Nr XXV/253/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

UCHWAŁA  Nr  XXV/253/13 RADY   GMINY  WŁOCŁAWEK z dnia  15 listopada  2013 r.   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  i zwolnień w tym [...]

Uchwała Nr XXV/252/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek.

UCHWAŁA Nr  XXV/252/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 15 listopada 2013 r.   w sprawie  wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy [...]

Uchwała Nr XXV/251/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.

UCHWAŁA Nr  XXV/251/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 15 listopada 2013 r.   w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 [...]

Uchwała Nr XXV/250/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr  XXV/250/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 15 listopada 2013 r.   w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od [...]

Uchwała Nr XXV/249/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr  XXV/249/13  RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 15 listopada 2013 roku   w sprawie określenia stawek podatku od [...]

metryczka