rok 2012

rok 2012

UCHWAŁA Nr XVIII/172/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Włocławek na 2013 r."

UCHWAŁA Nr XVIII/172/12RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 19 grudnia 2012 r.        w sprawie uchwalenia "Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii [...]

UCHWAŁA Nr XVIII/171/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniego program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włocławek w latach 2013-2020.

UCHWALA Nr XVIII/171/12 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 19 grudnia 2012 r.      w sprawie wieloletniego program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włocławek w latach 2013-2020.     Na [...]

UCHWAŁA Nr XVIII/170/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Włocławek.

UCHWALA Nr  XVIII/170112 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 19 grudnia 2012 r.        w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich [...]

UCHWAŁA Nr XVIII/169/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 r. zaciągnięcie zobowiązania długoterminowego na 2014 rok na realizację inwestycji "Przebudowa drogi gminnej Mostki - Mursk podbudowa kamienna i nawierzchnia asfaltowa".

UCHWALA Nr XVIII/169/12  RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 19 grudnia 2012 r.      w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2014 rok na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej Mostki - [...]

UCHWAŁA Nr XVIII/168/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2014 rok na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi Smólnik - Kosinowo - Łączki - Stasin - Wistka Szlachecka".

UCHWALA Nr XVlll/168/12 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 19 grudnia  2012 r.     w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2014  rok  na  realizację inwestycji pn. "Przebudowa [...]

UCHWAŁA Nr XVIII/167/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2014 rok na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Wistka Królewska".

UCHWAŁA Nr XVIII/167/12RADY GMINY WLOCLAWEKz dnia 19 grudnia  2012 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2014 rok na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Wistka Królewska".Na podstawie [...]

UCHWAŁA Nr XVIII/166/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2013-2030.

UCHWALA Nr XVIII/166/12RADY GMINY WLOCLAWEKz dnia 19 grudnia 2012 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2013-2030.Na podstawie  art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy  z dnia 8   [...]

UCHWAŁA Nr XVIII/165/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2013.

UCHWALA Nr XVlll/165/12RADY GMINYWŁOCŁAWEKz dnia 19 grudnia  2012 r.w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2013.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

UCHWAŁA Nr XVIII/164/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian do budżetu na 2012 rok.

UCHWALA Nr XVIII/164/12RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie  zmian do budżetu na 2012 rok.Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst [...]

UCHWAŁA Nr XVII/163/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVII/163/12RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia [...]

UCHWAŁA Nr XVII/162/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVII/162/12RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 30 listopada 2012 r.w sprawie:  nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: [...]

UCHWAŁA Nr XVII/161/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA  Nr XVII/161/ 12RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 30 listopada 2012 r.w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w miejscowości [...]

UCHWAŁA Nr XVII/160/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA  Nr XVII/160/12 RADY GMINY  WŁOCŁAWEK z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla lokali [...]

UCHWAŁA Nr XVII/159/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVII/159/12RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2013 r.Na podstawie art.18, ust.2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca [...]

UCHWAŁA Nr XVII/158/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/158/12RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 30 listopada 2012 r.w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  i zwolnień      w tym podatku. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a [...]

UCHWAŁA Nr XVII/157/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr  XVII/157/12RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 30 listopada 2012 r.w sprawie:  wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek.                        [...]

UCHWAŁA Nr XVII/156/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr  XVII/156/12RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.                      [...]

UCHWAŁA Nr XVII/155/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr  XVII/155/12 RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.                            [...]

UCHWAŁA Nr XVII/154/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVII/154/12RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie:  zmian do budżetu na 2012 rok.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

UCHWAŁA Nr XVI/153/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/153/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.      w sprawie:  zmiany uchwały o zatwierdzeniu  „Planu Odnowy Miejscowości Kruszyn”.   Na podstawie art.  18 [...]

UCHWAŁA Nr XVI/152/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/152/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.    w sprawie: miejsc ogólnodostępnych w miejscowości Kruszyn i Nowa Wieś. [...]

UCHWAŁA Nr XVI/151/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012r.

UCHWAŁA Nr XVI/151/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012r.    w sprawie:  wygaśnięcia mandatu radnego.   Na podstawie art. 190 ust. 2 w związku z art. 190 ust.1, pkt 5 ustawy z dnia [...]

UCHWAŁA Nr XVI/150/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/150/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.    w sprawie:  podziału Gminy Włocławek na stałe obwody głosowania.   Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 [...]

UCHWAŁA Nr XVI/149/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012r.

UCHWAŁA Nr XVI/149/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012r.    w sprawie:  uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włocławek w latach 2013-2020.   Na [...]

UCHWAŁA Nr XVI/148/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/148/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.    w sprawie: zmiany uchwały - przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie [...]

UCHWAŁA Nr XVI/147/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/147/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.    w sprawie: uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Włocławek na [...]

UCHWAŁA Nr XVI/146/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/146/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12  października 2012 r.    w sprawie:  uchylenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Włocławek.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h [...]

UCHWAŁA Nr XVI/145/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/145/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.    w sprawie:  przyjęcia regulaminu  dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włocławek.   Na podstawie [...]

UCHWAŁA Nr XVI/144/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/144/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.    w sprawie:  nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek .   Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. [...]

UCHWAŁA Nr XVI/143/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/143/12  Rady Gminy Włocławek  z dnia 12 października 2012 r.     w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej Gminie Cekcyn.   Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 [...]

UCHWAŁA Nr XVI/142/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/142/12  Rady Gminy Włocławek  z dnia 12 października 2012 r.     w  sprawie:   zaciągnięcia   zobowiązania   długoterminowego  na 2013  rok  na [...]

UCHWAŁA Nr XVI/141/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/141/12  Rady Gminy Włocławek  z dnia 12 października 2012 r.     w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/132/12 Rady Gminy Włocławek z dnia  23  sierpnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia [...]

UCHWAŁA Nr XVI/140/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/140/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.    w sprawie:  zmiany  Uchwały  Nr X/93/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia  2011 roku  w sprawie uchwalenie [...]

UCHWAŁA Nr XVI/139/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/139/12  Rady Gminy Włocławek  z dnia 12 października 2012r.     w sprawie:  zmian do budżetu na 2012 rok.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 [...]

UCHWAŁA Nr XV/138/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012r.

UCHWAŁA Nr XV/138/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012r.    w sprawie:  podziału Gminy Włocławek na okręgi wyborcze.   Na podstawie art. 419 §2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks [...]

UCHWAŁA Nr XV/137/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012r

UCHWAŁA Nr XV/137/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012 r.    w sprawie: zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2012 [...]

UCHWAŁA Nr XV/136/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012r.

UCHWAŁA Nr XV/136/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012r.    w sprawie:  określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włocławek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  [...]

UCHWAŁA Nr XV/135/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012r.

UCHWAŁA Nr XV/135/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012 r.    w sprawie: zatwierdzenia  „Planu Odnowy Miejscowości Nowa Wieś”.   Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 6  ustawy z dnia 8 [...]

UCHWAŁA Nr XV/134/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012r.

UCHWAŁA Nr XV/134/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012 r.    w sprawie: zatwierdzenia  „Planu Odnowy Miejscowości Wistka Królewska”.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6  ustawy z dnia [...]

UCHWAŁA Nr XV/133/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr XV/133/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012 r.    w sprawie: zatwierdzenia  „Planu Odnowy Miejscowości Kruszyn”.   Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 6  ustawy z dnia 8 [...]

UCHWAŁA Nr XV/132/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012r.

UCHWAŁA Nr XV/132/12 Rady Gminy Włocławek  z dnia 23 sierpnia 2012 r.     w sprawie:  zaciągnięcia   zobowiązania  długoterminowego  na 2013  rok  na  realizację inwestycji [...]

UCHWAŁA Nr XV/131/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012r.

UCHWAŁA Nr XV/131/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012 r.    w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na lata 2013 – 2014 na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa istniejącej [...]

UCHWAŁA Nr XV/130/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012r.

UCHWAŁA Nr XV/130/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia  2012 r.    w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu [...]

UCHWAŁA Nr XV/129/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr XV/129/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012 r.    w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu [...]

UCHWAŁA Nr XV/128/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr XV/128/12  Rady Gminy Włocławek  z dnia 23 sierpnia 2012 r.     w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2012 rok. [...]

UCHWAŁA Nr XV/127/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr XV/127/12  Rady Gminy Włocławek  z dnia 23 sierpnia 2012 r.     w sprawie:  zaciągnięcia   długoterminowego   kredytu  na   sfinansowanie  spłat   [...]

UCHWAŁA Nr XV/126/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr XV/126/12  Rady Gminy Włocławek  z dnia 23 sierpnia 2012r.     w sprawie:  zmian  Uchwały  Nr X/93/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia  2011 roku  w sprawie uchwalenie [...]

UCHWAŁA Nr XV/125/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012r.

UCHWAŁA Nr XV/125/12  Rady Gminy Włocławek  z dnia 23 sierpnia 2012 r.     w sprawie:  zmian do budżetu na 2012 rok.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca [...]

UCHWAŁA Nr XIV/124/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIV/124/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 czerwca  2012 r.    w sprawie:  powołania skarbnika Gminy Włocławek.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

UCHWAŁA Nr XIV/123/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIV/123/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 czerwca 2012 r.    w sprawie: udzielenia  Wójtowi  Gminy Włocławek  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.     Na [...]

UCHWAŁA Nr XIV/122/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIV/122/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 czerwca 2012 r.    w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy Włocławek za 2011 r.   Na podstawie [...]

UCHWAŁA Nr XIV/121/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 czerwca 2012r.

UCHWAŁA Nr XIV/121/12 Rady  Gminy Włocławek z dnia 22 czerwca  2012r.    w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne [...]

UCHWAŁA Nr XIV/120/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIV/120/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 czerwca  2012 r.    w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego  na  2013 r. na sfinansowanie  Projektu  Systemowego [...]

UCHWAŁA Nr XIV/119/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA  Nr XIV/119/12 Rady Gminy  Włocławek z dnia 22 czerwca  2012 r.    w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek na lata 2012–2020.   Na podstawie art. 18 ust. [...]

UCHWAŁA Nr XIV/118/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 czerwca 2012 roku

UCHWAŁA  Nr XIV/118/12 Rady Gminy  Włocławek z dnia 22 czerwca 2012  [...]

UCHWAŁA Nr XIII/117/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2012r.

UCHWAŁA  Nr XIII/117/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2012 r.    w sprawie: rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Włocławek   Na podstawie art. 229 pkt 3, [...]

UCHWAŁA Nr XIII/116/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2012 r.

UCHWAŁA  Nr XIII/116/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2012 r.    w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania  i obciążania nieruchomości  oraz ich [...]

UCHWAŁA Nr XIII/115/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2012 r.

UCHWAŁA  Nr XIII/115/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2012 r.    w sprawie: wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu  nieruchomości oznaczonej nr 161/13, położonej w [...]

UCHWAŁA Nr XIII/114/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIII/114/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 maja [...]

UCHWAŁA Nr XIII/113/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIII/113/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2012 r.    w sprawie: zaciągnięcia długoterminowych pożyczek i kredytu na  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2012 [...]

UCHWAŁA Nr XIII/112/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2012 roku

UCHWAŁA  Nr XIII/112/12 Rady Gminy  Włocławek z dnia 11 maja 2012  [...]

UCHWAŁA Nr XII/111/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2012r.

UCHWAŁA Nr XII/111/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2012r.    w sprawie:  odwołania skarbnika Gminy Włocławek    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

UCHWAŁA Nr XII/110/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2012r.

UCHWAŁA Nr XII/110/12 Rady Gminy Włocławek z dnia28 marca 2012r.    w sprawie:  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Włocławek na 2013 rok  funduszu sołeckiego    Na podstawie art. [...]

UCHWAŁA Nr XII/109/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2012r.

UCHWAŁA Nr XII/109/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca  2012r.    w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/100/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie [...]

UCHWAŁA Nr XII/108/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2012r.

UCHWAŁA Nr XII/108/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca  2012r.    w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/87/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/12/10 Rady Gminy [...]

UCHWAŁA Nr XII/107/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2012r.

UCHWAŁA  Nr XII/107/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2012r.    w sprawie:  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie [...]

UCHWAŁA Nr XII/106/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2012r.

UCHWAŁA  Nr XII/106/12 Rady  Gminy Włocławek z  dnia 28 marca 2012r.    w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXXVIII/265/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie  Statutu Gminnego [...]

UCHWAŁA Nr XII/105/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2012r.

UCHWAŁA Nr XII/105/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2012r.    w sprawie:  zmiany Statutu Gminy Włocławek   Na podstawie art. 3 oraz art. 18 ust.2 pkt.1 ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie [...]

UCHWAŁA Nr XI/104/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012r.

UCHWAŁA Nr  XI/104/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012r.    w sprawie: zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012r. oraz Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012r.   Na podstawie [...]

UCHWAŁA Nr XI/103/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012r.

UCHWAŁA Nr XI/103/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012r.    w sprawie:  wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Gminy Włocławek.   Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z  dnia 8 marca [...]

UCHWAŁA Nr XI/102/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012r.

UCHWAŁA Nr XI/102/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012r.    w sprawie:  przyjęcia rezygnacji Pana Radnego Marka Zajdla z funkcji  Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady [...]

UCHWAŁA Nr XI/101/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012r.

UCHWAŁA Nr XI/101/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012r.    w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2012 [...]

UCHWAŁA Nr XI/100/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012r.

UCHWAŁA Nr XI/100/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012r.    w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie  gminy Włocławek, na cele niezwiązane [...]

UCHWAŁA Nr XI/99/12 Rady Gminy Włocławekz dnia 29 lutego 2012 r.

  UCHWAŁA Nr XI/99/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012 r.    w sprawie : zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2013 rok na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej  Mostki- Mursk [...]

UCHWAŁA Nr XI/98/12 Rady Gminy Włocławekz dnia 29 lutego 2012 r.

UCHWAŁA Nr XI/98/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012 r.    w sprawie : zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego  na  2013 rok   na dostawę mieszanki  [...]

UCHWAŁA Nr XI/97/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012 r.

    UCHWAŁA Nr XI/97/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012 r.    w sprawie : zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego  na  2013 rok   na przebudowę dróg-ulic: [...]

UCHWAŁA Nr XI/96/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012 r.

  UCHWAŁA Nr XI/96/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012 r.      w sprawie : zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego  na  2013 rok na kompleksowe świadczenie usługi oświetlenia na [...]

UCHWAŁA Nr XI/95/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012r.

UCHWAŁA  Nr XI/95/12 Rady Gminy  Włocławek z dnia 29 lutego 2012r.    w sprawie:  zmian w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata [...]

UCHWAŁA Nr XI/94/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012r

UCHWAŁA  Nr XI/94/12 Rady Gminy  Włocławek z dnia 29 lutego [...]

metryczka