2010

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2010

Informacja o wyniku przetargu RBIiR 271.1.26.2011

Włocławek, dnia 2011-08-19 RBIiR 271.1.26.2011 Informacja o wyniku przetargu dot. postępowania o zamówienie publiczne   nr 271.1.26.2011 prowadzonego   na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku [...]

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Znak: RBIiR 5541-1/3 /11

Włocławek, dnia 27.01.2011 r.Znak: RBIiR 5541-1/3 /11 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udziale zamówienia publicznego nr 5541-1/3/2011 prowadzonego   na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 [...]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - RBIiR 5541-1/33/2010

Włocławek, 29.12.2010 r.RBIiR 5541-1/33/2010 ZAWIADOMIENIEO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Włocławek , ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r “Prawo [...]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Znak: ROR.340-1/10

Znak: ROR.340-1/10 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego naPełnienie funkcji Koordynatora Projektu pn. „Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym [...]

Informacja o wyniku przetargu Znak: RBIiR 5541-1/28 /10

Znak: RBIiR 5541-1/28 /10 Informacja o wyniku przetargu dot. postępowania o zamówienie publiczne   nr 5541-1/28/10 prowadzonego   na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( [...]

Informacja o wyniku przetargu Znak: RBIiR 5541-1/25 /10

Znak: RBIiR 5541-1/25 /10 Informacja o wyniku przetargu dot. postępowania o zamówienie publiczne   nr 5541-1/25/10 prowadzonego   na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej    1.Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759) informuje , iż w [...]

Informacja o wyniku przetargu Znak: RBIiR 5541-1/22 /10

Informacja o wyniku przetargu  Włocławek, dnia 17.08.2010 r. Znak: RBIiR 5541-1/22 /10 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. postępowania o udziale zamówienia publicznego nr 5541-1/22/2010 prowadzonego na [...]

Znak: RBIiR 5541-1/21 /10

Włocławek, dnia 23.07.2010 r.Znak: RBIiR 5541-1/21 /10 dot. postępowania o zamówienie publiczne   nr 5541-1/21/10 prowadzonego   na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( [...]

Informacja o wyniku przetargu Znak: RBIiR 5541-1/20 /10

Włocławek, dnia 01.07.2010 r. Znak: RBIiR 5541-1/20 /10 Informacjao wyniku przetargu dot. postępowania o zamówienie publiczne   nr 5541-1/20/10 prowadzonego   na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 [...]

Informacja o wyniku postępowania Znak: RBIiR 5541-1/14 /10

Włocławek, dnia  27.05.2010 r. Znak: RBIiR 5541-1/14 /10 Informacjao wyniku postępowania dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/14/2010 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot [...]

Informacja o wyniku postępowania Znak: RBIiR 5541-1/12 /10

Włocławek, dnia 28.05.2010 r.Znak: RBIiR 5541-1/12 /10      Informacjao wyniku postępowania dot. postępowania o udziale zamówienia publicznego nr 5541-1/12/10 w trybie przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z [...]

Informacja o wyniku przetargu Znak: RBIiR 5541-1/6 /10

Informacja o wyniku przetargu  Włocławek, dnia  28.04.2010 r.Znak: RBIiR 5541-1/6 /10 Informacjao wyniku przetargu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/6/10  prowadzonego  na podstawie [...]

Informacja o wyniku zamówienia publicznego Znak RBIiR 5541-1/3/2010

Informacjao wyniku zamówienia publicznego  dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/3/2010, które  prowadzone jest  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień [...]

Informacja o wyniku zamówienia publicznego: Znak RBIiR 5541-1/4/2010

Włocławek, dnia 03.02.2010 r.Znak RBIiR 5541-1/4/2010 Informacjao wyniku zamówienia publicznego dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/4/2010, które  prowadzone jest  na podstawie przepisów ustawy z [...]

Informacja o wyniku przetargu

Włocławek, dnia 22.01.2010 r.Znak: RBIiR 5541-1/30 /09/10 Informacjao wyniku przetargu dot. postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego nr 5541-1/30/2009 w trybie przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia [...]

metryczka