2009

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2009

Informacja o wyniku zamówienia publicznego: Znak RBIiR 5541-1/1/2010

Włocławek, dnia 11.02.2010 r.Znak RBIiR 5541-1/1/2010 Informacjao wyniku zamówienia publicznego  dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/1/2010, które  prowadzone jest  na podstawie przepisów ustawy [...]

Informacja o wyniku przetargu Znak RBIiR 5541-1/29/2009

Włocławek, dnia 08.12. 2009r. Znak RBIiR 5541-1/29/2009 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY==================================== dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/29/2009 w trybie przetargu  nieograniczonego w [...]

Informacja o wyniku przetargu Znak RBIiR 5541-1/26/2009

Włocławek, dnia  17.11.2009r.Znak RBIiR 5541-1/26/2009 Informacjao wyniku przetargu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/13/2009 w trybie przetargu  nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia [...]

Informacja o wyniku przetargu Znak RBIiR 5541-1/20/2009

Włocławek, dnia  03.09.2009r. Znak RBIiR 5541-1/20/2009 Informacjao wyniku przetargu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/20/2009 w trybie przetargu  nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia [...]

Informacja o wyniku przetargu Znak: RBIiR 5541-1/16/2009

Włocławek, dnia 23.07.2009r. Znak: RBIiR 5541-1/16/2009 Informacjao wyniku przetargu       dot. postępowania o udziale zamówienia publicznego nr 5541-1/16/2009 w trybie przetargu nieograniczonego w trybie [...]

Informacja o wyniku przetargu Znak RBIiR 5541-1/14/2009

Włocławek, dnia  10.06.2009    r. Znak RBIiR 5541-1/14/2009 Informacja o wyniku przetargu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/14/2009 w trybie przetargu  nieograniczonego w trybie [...]

Informacja o wyniku przetargu Znak RBIiR 5541-1/15/2009

Włocławek, dnia  28.05.2009r. Znak RBIiR 5541-1/15/2009 Informacja o wyniku przetargu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/15/2009 w trybie przetargu  nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 [...]

Informacja o wyniku przetargu Znak RBIiR 5541-1/12/ 2009

Włocławek, dnia 12.05.2009   r. Znak RBIiR 5541-1/12/ 2009 Informacja o wyniku przetargu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/12/2009 w trybie przetargu  nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 [...]

Informacja o wyniku przetargu Znak RBIiR 5541-1/13/2009

Informacja o wyniku przetargu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/13/2009 w trybie przetargu  nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr [...]

Informacja o wyniku przetargu Znak RBIiR 5541-1/112009

Włocławek, dnia 04.05.2009Znak RBIiR 5541-1/112009 Informacja o wyniku przetargu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/11/2009 w trybie przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku [...]

Informacja o wyniku przetargu: Znak RBIiR 5541-1/10/2009

Włocławek, dnia 22.04.2009   r. Znak RBIiR 5541-1/10/2009 Informacja o wyniku przetargu dot. postepowania o zamówienie publiczne RBIiR 5541-1/10/2009 prowadzonego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo [...]

Informacja o wyniku przetargu ...

Włocławek, dnia 19.03.2009   r.Znak RBIiR 5541-1/9/2009 Informacja o wyniku przetargu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/9/2009 w trybie przetargu  nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 [...]

Informacja o wyniku przetargu..

Włocławek, dnia 19.03.2009   r.Znak RBIiR 5541-1/8/2009  Informacja o wyniku przetargu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/8/2009 w trybie przetargu  nieograniczonego w trybie ustawy z dnia [...]

Informacja o wyniku przetargu.

Włocławek, dnia 27.02.2009 r. Znak: RBIiR 5541-1/3/2009 Informacja o wyniku przetargu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/3/2009 w trybie przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 [...]

Informacja o wyniku przetargu

Włocławek, dnia 27.02.2009 r. Znak: RBIiR 5541-1/5/2009 Informacja o wyniku przetargu dot. przetargu pn. DOSTAWĘ MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO WAPIENNO - ŻWIROWEGO O WYMIARACH 0-31,5 mm Zawiadomienie o wyborze oferty [...]

Informacja o wyniku przetargu Przebudowa drogi gminnej Warząchewka Nowa- Warząchewka Królewska

Włocławek, dnia 06.02.2009 r. Znak: RBIiR 5541-1/4/2009 Informacja o wyniku przetargu dot. przetargu pn. „Przebudowa drogi gminnej o długości 900 m w miejscowości Warząchewka Nowa- Warząchewka Królewska – nawierzchnia [...]

metryczka