2006

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2006

Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Polska - Pińczata długości 380 mb – I etap"

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 3 listopada 2006 r. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 Euro na podstawie art. 92 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w miejscowości Nowa Wieś od km 0+002,5 do km 0+500"

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 11 października 2006 r. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 Euro na podstawie art. 92 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn. "Pełnienie funkcji Menadżera projektu nad realizacją projektu ...

Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizacjęzadania pn. "Pełnienie funkcji Menadżeraprojektu nad realizacją projektu „Rozbudowaistniejącej szkoły podstawowej wraz zprzyłączami wodociągowym i energetycznymkablowym n.n. w miejscowości [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Dąb Wielki - Nowa Wieś od km 0+000 do km 1+225"

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 12 września 2006 r. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 Euro na podstawie art. 92 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn. "Wykonanie podbudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Nowa - Warząchewka Królewska"

Wójt Gminy Włocławek informuje o przeprowadzeniu w dniu 7 czerwca 2006 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo poprzez wykonanie podbudowy - etap I"

Wójt Gminy Włocławek informuje o przeprowadzeniu w dniu 7 czerwca 2006 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z [...]

Ogłoszenie o wyniku przteargu na wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Włocławek

Wójt Gminy Włocławek informuje o przeprowadzeniu w dniu 5 maja 2006 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr [...]

Ogłoszenie wyniku przetargu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki (długości 690 mb)"

Wójt Gminy Włocławek informuje o przeprowadzeniu w dniu 6 lutego 2006 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. [...]

Ogłoszenie wyniku przetargu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi - chodnika z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię twardą w wydzielonym pasie terenu w miejscowości Świętosław"

Wójt Gminy Włocławek informuje o przeprowadzeniu w dniu 6 lutego 2006 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. [...]

Ogłoszenie wyniku przetargu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smólsk (długości 1023 mb)"

Wójt Gminy Włocławek informuje o przeprowadzeniu w dniu 3 lutego 2006 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, [...]

Ogłoszenie wyniku przetargu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyn-Kaniewo (długości 563 mb)"

Wójt Gminy Włocławek informuje o przeprowadzeniu w dniu 3 lutego 2006 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zadanie pn.: "Adaptacja budynku na bibliotekę z czytelnią w miejscowości Smólnik oraz budowa parkingu w Smólniku"

Wójt Gminy Włocławek informuje o przeprowadzeniu w dniu 3 lutego 2006 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, [...]

Ogłoszenie o wyniku przteragu na zadanie pn.: "Adaptacja Domu Kultury, budowa boiska z bieżnią i wyposażenie ogródka jordanowskiego w Kruszynie"

Wójt Gminy Włocławek informuje o przeprowadzeniu w dniu 3 lutego 2006 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, [...]

metryczka