2008

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

2008

Dostawa mebli szkolnych wraz z montażem do Zespołu Szkół w Smólniku

Włocławek, dnia 28.10.2008r. Znak: GZO.341-2/2008 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. przetargu pn.: Dostawa mebli szkolnych wraz z montażem do Zespołu Szkół w Smólniku (CPV 36.15.00.00-7) Gminny Zespół Oświaty we [...]

Dostawę paliwa ciekłego do kotłowni Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz.1655) na usługę [...]

metryczka