Ogłoszenia 2008

Ogłoszenia 2008

Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę

Włocławek, dnia 21 sierpnia 2008 r O G Ł O S Z E N I E Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r nr [...]

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Włocławek II

Włocławek dnia 8 sierpnia 2008 r O G L O S Z E N I E WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / [...]

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Włocławek

Włocławek dnia 8 sierpnia 2008 r OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity [...]

metryczka