e-Urząd

Szanowni Państwo,


Działając na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 05.200.1651 z dnia 13 października 2005 r.), z dniem 30 kwietnia Urząd Gminy Włocławek uruchomił elektroniczną skrzynkę podawczą. Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urząd Gminy Włocławek jest dostępna na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) http://www.epuap.gov.pl.


Do korzystania z usług na portalu ePUAP wymagane jest założenie konta użytkownika, zgodnie z umieszczonymi tam instrukcjami. Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Art. 5. ustęp 1 Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (Dz. U. 01.130.1450 z dnia 15 listopada 2001 r.)

metryczka


Wytworzył: Referat (21 maja 2008)
Opublikował: Kamil Wieczorek (21 maja 2008, 14:15:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6916