Budownictwo

Budownictwo

Przeniesienie warunków zabudowy

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy [...]

Ustalenie warunków zabudowy

Postępowanie administracyjne w sprawie  ustalenia warunków zabudowy Podstawa prawna:Na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) Wymagane dokumenty:1) [...]

metryczka