Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Podatek od środków transportu

Podatek od środków transportu osób fizycznych - Wnioski w sprawach ulg, umorzeń, odroczeń, rat   Deklaracja oraz załącznik na podatek od środków transportowych  - Podstawa prawna:Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach [...]

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Druk informacji na podatek od nieruchomości - Wymagane dokumenty:W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Do zgłoszenia należy załączyć:1. Akt notarialny [...]

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych Druk deklaracji na podatek od nieruchomości - Wymagane dokumenty:W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Do zgłoszenia należy załączyć:1. Akt notarialny lub2. [...]

Podatek leśny od osób prawnych

Podatek leśny od osób prawnych   Druk deklaracji na podatek leśny -   Wymagane dokumenty:W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Do zgłoszenia należy załączyć:1. Akt notarialny lub2. [...]

Podatek leśny od osób fizycznych

Podatek leśny od osób fizycznych   Druk informacji w sprawie podatku leśnego -   Wymagane dokumenty:W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Do zgłoszenia należy załączyć:1. Akt notarialny [...]

Podatek rolny od osób prawnych

Podatek rolny od osób prawnych Druk deklaracji na podatek rolny -   Wymagane dokumenty:W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Do zgłoszenia należy załączyć:1. Akt notarialny lub2. Umowę [...]

Podatek rolny od osób fizycznych

  Podatek rolny od osób fizycznych   Druk informacji na podatek rolny - Wymagane dokumenty:W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Do zgłoszenia należy załączyć:1. Akt notarialny lub2. [...]

Podatek od posiadania psów

Podatek od posiadania psów Pobieranie podatku od posiadania psów reguluje Uchwała Nr XXIII/159/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 28.11.2009 w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Włocławek na 2009 [...]

metryczka