2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2010

Zarządzenie Nr. 196/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 stycznia 2010 roku w sprawie : zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2010 przejściowego deficytu budżetu. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 22:13:05, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr. 196A/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie : podziału budżetu na rok 2010. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 22:18:10, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Wójta Gminy Włocławek Nr.197/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. w
sprawie stawek czynszu najmu lokali użytkowych. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 10:58:00 Informację zaktualizowano 2010-05-06 22:35:01, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Wójta Gminy Włocławek Nr.198/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. w
sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i najmu. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 10:59:04 Informację zaktualizowano 2010-05-06 22:35:13, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Wójta Gminy Włocławek Nr.199/2010 z dnia 7 lutego 2010 r. w sprawie:
zmian do budżetu. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-03-04 18:14:20 Informację zaktualizowano 2010-05-06 22:35:20, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Wójta Gminy Włocławek Nr.201/2010 z dnia 7 lutego 2010 r. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-03-04 18:14:44 Informację zaktualizowano 2010-05-06 22:35:31, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Wójta Gminy Włocławek Nr.202/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. w
sprawie przeprowadzenia konkursu i powołania komisji konkursowej. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-03-04 18:15:24 Informację zaktualizowano 2010-05-06 22:35:41, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Wójta Gminy Włocławek Nr.203/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmian do budżetu. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-03-04 18:15:34 Informację zaktualizowano 2010-05-06 22:35:54, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Wójta Gminy Włocławek Nr.204/2010 z dnia 2 marca 2010
r. w sprawie wysokości przyznanej dotacji w związku z otwartym konkursem ofert
na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-03-04 18:20:28 Informację zaktualizowano 2010-05-06 22:36:07, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Wójta Gminy Włocławek Nr.205/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 22:44:23 Informację zaktualizowano 2010-07-23 10:48:07, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Wójta Gminy Włocławek Nr.206/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian do budżetu. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 22:44:29 Informację zaktualizowano 2010-07-23 10:50:30, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Wójta Gminy Włocławek Nr.207/A/2010 z dnia 01 kwietnia 2010 r. w sprawie :zrealizowania zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi i podania do wiadomości publicznej informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2010 rok. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 10:58:40, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Wójta Gminy Włocławek Nr.207 /2010 z dnia 01 kwietnia 2010 r. w sprawie : poręczenia kredytu bankowegodla Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu". Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 22:44:37 Informację zaktualizowano 2010-07-23 10:55:00, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.208/2010 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 maja 2010 r.w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz Zarządzenie

Załącznik do Zarządzenia

Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 22:45:54 Informację zaktualizowano 2010-05-06 22:54:55, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Wójta Gminy Włocławek Nr.209/2010 z dnia 06 maja 2010 r. w sprawie : zmian do budżetu. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 11:02:21, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.210/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 06 maja 2010 roku w sprawie: zrealizowania zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi i podania do wiadomości publicznej informacji z wykonania budżetu za 2009 rok.
Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-05-31 18:28:45 Informację zaktualizowano 2010-07-23 11:07:25, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.211/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie: zmian do budżetu. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 11:10:47, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.212/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko DyrektoraZespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 11:14:10 Informację zaktualizowano 2010-07-23 11:14:38, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr. 213/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie : ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego dla terenu Gminy Włocławek. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-05-20 15:48:12 Informację zaktualizowano 2010-07-23 11:15:04, wprowadzający: Kamil Wieczorek

Zarządzenie Nr 214/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 maja 2010r. godz. 11:30 w sprawie: ewakuacji ludności w związku z zagrożeniem powodziowym na obszarze gminy Włocławek

Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-05-22 14:06:40 Informację zaktualizowano 2010-07-23 11:15:16, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.215/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie: ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych na rok 2010 Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 11:20:35, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.216/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie: odwołania ewakuacji ludności w związku z zagroźeniem powodziowym na obszarze gminy Włocławek Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 11:23:38, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 217/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 13/2008 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 lipca 2008r. w sprawie organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 11:28:32, wprowadzający: Kamil Wieczorek
ZARZĄDZENIE Nr 218/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-05-31 18:23:02 Informację zaktualizowano 2010-07-23 11:17:00, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.219/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie: powołania Komisji ds. przeglądu wiosennego poboczy dróg i stanu porządku na terenie Gminy Włocławek Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 11:33:47, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.220/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie: pełnomocnictwa dla osoby pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty we Włocławku. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 11:41:42, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 221/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 czerwca 2010r w sprawie zmiany zarządzenia Nr 218/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 maja 2010r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-06-09 15:07:15 Informację zaktualizowano 2010-07-23 11:25:05, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 222/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 czerwca 2010r w sprawie zmiany zarządzenia Nr 218/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 maja 2010r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-06-11 23:44:55 Informację zaktualizowano 2010-06-11 23:45:31, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.223/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie: zmian do budżetu. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 11:57:55, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.224/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: zmian do budżetu.pl Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 12:06:39 Informację zaktualizowano 2010-07-23 12:07:22, wprowadzający: Kamil Wieczorek
ZARZĄDZENIE Nr 225/2010 Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: stawek czynszu dzierżawnego.
Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-06-28 23:45:28 Informację zaktualizowano 2010-06-28 23:47:24, wprowadzający: Kamil Wieczorek

ZARZĄDZENIE Nr 226/2010 Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-06-28 23:47:04 Informację zaktualizowano 2010-06-28 23:47:33, wprowadzający: Kamil Wieczorek

Zarządzenie Nr 227/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2010r.w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku.

Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 14:32:59, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.228/2010 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2010 przejściowego deficytu budżetu. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 14:41:51, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.229/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie: odwołania alarmu przeciwpowodziowego. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 15:02:18, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.230/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2010r. - "Wyprawka Szkolna" Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 15:06:15, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.231/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie: zrealizowania zasady jawności gospoarowania środkami publicznymi i podania do wiadomości publicznej informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2010r. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 15:09:19, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.232/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie: zmian do budżetu. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-09-15 09:50:03, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.233/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Funduszu Europejskiego PROW 2007-2013 Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-09-15 09:52:05 Informację zaktualizowano 2010-09-15 09:52:31, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.234/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie: zmian do budżetu. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-09-15 09:53:40, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.235/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie: zmian do budżetu. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-09-15 09:54:30 Informację zaktualizowano 2011-02-17 09:20:41, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.236/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Gminy Włocławek. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-09-15 09:54:36 Informację zaktualizowano 2010-10-01 09:57:17, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.237/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie: procedur kontroli zarządczej i finansowej. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-09-15 09:54:43 Informację zaktualizowano 2010-09-30 12:03:28, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.238/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia_____ 2010 roku w sprawie: ____________
Data wprowadzenia informacji 2010-09-15 09:56:26, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.239/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia w życie "Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Włocławek" Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-09-15 09:56:32 Informację zaktualizowano 2011-02-17 09:02:55, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.239a/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia w życie "Instrukcji sporządzania ,obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Włocławek". Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2011-02-17 08:59:35 Informację zaktualizowano 2011-02-17 09:07:26, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.240/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia_____ 2010 roku w sprawie: ____________
Data wprowadzenia informacji 2010-09-15 09:56:38, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.241/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 września 2010 roku w sprawie: parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Włocławek na 2011 rok. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-09-15 09:56:45 Informację zaktualizowano 2010-09-15 11:57:05, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.242/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 września 2010 roku w sprawie: przeprowadzania konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem o zniesienie nazwy miejscowości Jakubowo. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-09-17 08:42:04 Informację zaktualizowano 2010-09-17 14:35:54, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.243/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 września 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie stawek czynszu dzierżawnego. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-12-12 13:03:52 Informację zaktualizowano 2011-02-16 12:25:27, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.244/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 września 2010 roku w sprawie: zmian do budżetu Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-12-12 13:03:59 Informację zaktualizowano 2011-02-16 12:20:42, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.245/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia_____ 2010 roku w sprawie: ____________
Data wprowadzenia informacji 2010-12-12 13:04:06, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.246/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 października 2010 roku w sprawie: ustalenia odpłatności za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-12-12 13:04:14 Informację zaktualizowano 2011-02-17 09:29:52, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.247/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie: zmian do budżetu. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-12-12 13:04:20 Informację zaktualizowano 2011-02-17 08:38:23, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.248/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie: zmian do budżetu. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-12-12 13:04:26 Informację zaktualizowano 2011-02-17 08:54:24, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.249/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Włocławek na 2011 rok. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-12-12 13:04:32 Informację zaktualizowano 2011-02-17 08:45:14, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.250/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do działki oznaczonej nr 281 położonej w miejscowości Nowa Wieś,gmina Włocławek. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-12-12 13:04:38 Informację zaktualizowano 2011-02-16 12:27:56, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.251/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zmian do budżetu Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-12-12 13:04:47 Informację zaktualizowano 2011-02-16 08:23:24, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.252/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia_____ 2010 roku w sprawie: ____________
Data wprowadzenia informacji 2010-12-12 13:04:54, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.253/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia_____ 2010 roku w sprawie: ____________
Data wprowadzenia informacji 2010-12-12 13:05:03, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.254/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia_____ 2010 roku w sprawie: ____________
Data wprowadzenia informacji 2010-12-12 13:05:09, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr.255/10 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z projektem uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011"

Zarządzenie Nr 255/10

Projekt Uchwały

Obowiązuje od: 2010-12-13 Data wprowadzenia informacji 2010-12-12 13:10:06 Informację zaktualizowano 2010-12-12 13:13:07, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (6 maja 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (6 maja 2010, 11:15:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1544