2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2009

Informacja na temat "Załączników"
Aby otrzymać załącznik do określonego zarządzenia prosimy o nadesłanie emaila na adres urzad@gmina.wloclawek.pl ze słówkiem w temacie wiadomości "zarządzenie" oraz treścią wyraźnie określającą numerem zarządzenia jak i date jego wydania.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 18:32:48 Informację zaktualizowano 2009-02-25 18:33:57, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 128/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2009 przejsciowego deficytu budżetu. Pobierz skan (136kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 18:16:24, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 129/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie zpodziału budżetu na rok 2009 Pobierz skan (253kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 18:17:23, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 131/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych, do przeprowadzania postępowania przetargowego pn."Przebudowa drogi gminnej o długości 500 m w miejscowości Markowo - nawierzchnia asfaltowa" Pobierz skan (173kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 18:21:07, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 133/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie powołania komisji konkursowej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 18:25:17, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 135/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie wysokości dotacji w związku z konkursem na realizację zadania w zakresie sportu kwalifikowanego pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 18:26:39, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 136/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych ,do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn."Budowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki- Warząchewka Nowa" pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 12:35:59 Informację zaktualizowano 2009-09-30 14:25:55, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 137/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 marca 2009r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Kruszynie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smólniku pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 12:36:05 Informację zaktualizowano 2009-05-14 13:50:13, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 138/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 3 marca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych, do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki - Warząchewka Nowa" pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 12:36:12 Informację zaktualizowano 2009-05-14 13:47:46, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 139/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 marca 2009r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 12:36:17 Informację zaktualizowano 2009-05-14 13:44:52, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 140/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 12:36:30 Informację zaktualizowano 2009-05-14 13:42:11, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 141/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 12:36:36 Informację zaktualizowano 2009-05-14 13:50:31, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 142/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2009r. w sprawie budżetu na 2009 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 12:36:41 Informację zaktualizowano 2009-09-30 14:30:19, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 143/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmian do budżetu na rok 2009 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 13:38:55, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 143A/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 12:36:50 Informację zaktualizowano 2009-05-14 13:35:19, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 144/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych, do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Dostawa urządzeń i materiałów do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włocławek" pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 12:36:56 Informację zaktualizowano 2009-05-14 13:30:16, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 145/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych, do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Budowa drogi gminnej ul. Agatowej w Nowej Wsi" pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 12:37:01 Informację zaktualizowano 2009-05-14 13:28:22, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 146/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych, do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Dąb Polski - Nowa Wieś" od km 1+743 do km 3+043 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 12:37:11 Informację zaktualizowano 2009-05-14 13:25:34, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 147/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany planów dochodów i wydatków budżetowych pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 12:37:17 Informację zaktualizowano 2009-05-14 13:22:47, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 147/A/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zrealizowania zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi i podania do wiadomości publicznej informacji z wykonywania budżetu za I kwartał 2009 Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 10:06:02 Informację zaktualizowano 2010-07-23 10:06:35, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 148/ 2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych , do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Dąb Polski- Nowa Wieś – nawierzchnia asfaltowa ”od km 1+743 do km 3+043 . pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 12:37:22 Informację zaktualizowano 2009-09-30 14:32:06, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 149/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do działki oznaczonej nr 261/3 położonej w miejscowości Smólnik , gmina Włocławek. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 12:37:27 Informację zaktualizowano 2009-05-14 13:20:43, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 151/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku,Gminnego Zespołu Oświaty we Włocławku oraz Kierownika Zakładu Usług Komunalnych Gminy Włocławek z siedzibą w Dębicach. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 12:37:40 Informację zaktualizowano 2009-05-25 13:43:57, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 152/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu "Najładniejsze Sołectwo Gminy Włocławek - 2009" pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 12:37:46 Informację zaktualizowano 2009-05-14 13:16:56, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 153/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 maja 2009r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 12:37:52 Informację zaktualizowano 2009-05-14 13:14:45, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 154/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 maja 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2009 przejściowego deficytu budżetu. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-05-22 14:59:26 Informację zaktualizowano 2009-09-30 14:48:24, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 154a/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 maja 2009r. w sprawie zmian do budżetu na rok 2009. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 14:44:03 Informację zaktualizowano 2009-09-30 14:49:56, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 155/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12.05.2009r. Informacje jawne w zakresie finansów publicznych za 2008 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 14:50:11 Informację zaktualizowano 2010-07-23 10:09:07, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 156/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie: ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych na rok 2009 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 14:52:19, wprowadzający: Kamil Wieczorek
ZARZĄDZENIE Nr 157/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 153/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 maja 2009r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 14:54:18, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 158/ 2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych , do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. Roboty budowlane – remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół dla programu „Podniesienie jakości życia na terenie wsi Dąb Polski i Modzerowo poprzez remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół (plac zabaw, boisko). pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 14:57:10, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 159/ 2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych , do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. „ Przebudowa drogi gminnej o długości 1600 m w miejscowości Ładne- Józefowo – nawierzchnia asfaltowa od km 2+100 do km 3 +700 „ pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 14:57:50, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 160/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie procedur kontroli finansowej. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 15:00:57, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 161/ 2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem sali oraz wypożyczanie naczyń Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Kruszynie. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 15:04:28, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 162/ 2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie sprawie zmian do budżetu na rok 2009. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 15:06:51, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 162A/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 01 czerwca 2009 roku w sprawie: zmian budżetu na rok 2009 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 15:08:07, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 162B/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie: zmiany zarządzenia o składzie osobowym Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej we Włocławku pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 15:15:29, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 163/ 2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie sprawie zmian do budżetu na rok 2009. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 15:17:49, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 163A/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: zmian budżetu na rok 2009 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 15:18:35, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 164/ 2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych , do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włocławek ” pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 15:19:16, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 165/ 2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2009r. - "Wyprawka szkolna" pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 15:24:09, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 166/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie: zmian budżetu na rok 2009 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 15:26:49, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 166/A/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie zrealizowania zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi i podnia do wiadomości publicznej informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2009 rok. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 10:13:50, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr. 167/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie : zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2009 przejściowego deficytu budżetu. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 07:40:48, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr. 168/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie : zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na prefinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. Budowa drogi gminnej w m.Łagiewniki - Warząchewka Nowa pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 07:45:02, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr. 169/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie : zmian do budżetu na rok 2009. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 07:49:28 Informację zaktualizowano 2009-10-01 07:55:04, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr. 170/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie : zmian do budżetu na rok 2009. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 07:52:20, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 171/ 2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego gminy Włocławek pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 07:56:39, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 172/ 2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacji składników majątkowych Gminy Włocławek. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 07:59:23, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 173/ 2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie regulaminu organizowania przetargu na sprzedaż ruchomych środków trwałych stanowiących własność gminy oraz warunków odstąpienia od przetargu. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 08:02:29, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 174/ 2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych , do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poddębice - nawierzchnia asfaltowa „ od km 0+000 do km 0+790 o długości 790 mb. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 08:03:39, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 175/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 września 2009r. w sprawie zmian do budżetu. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 08:05:19 Informację zaktualizowano 2009-12-24 08:53:44, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 176/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 września 2009r. w sprawie założeń przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Włocławek na 2010 rok. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 08:07:24, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 178/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 września 2009 roku w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych
Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-10-20 12:39:26 Informację zaktualizowano 2009-10-20 12:40:17, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 179/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28.09.2009r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych na rok 2009 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 09:26:48, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr. 180/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2009 roku w sprawie : zmian do budżetu na rok 2009 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 09:28:30, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr. 181/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 października 2009 roku w sprawie : zatwierdzenia Regulaminu boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół z Odziałami Integracyjnymi w Kruszynie. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 09:31:00, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 181/A/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 05 października 2009r. w sprawie zrealizowania zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi i podnia do wiadomości publicznej informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2009 rok. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 10:19:22 Informację zaktualizowano 2010-07-23 10:21:02, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr. 182/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie : rozłożenia na raty należności na nabycie nieruchomości - lokalu mieszakalnego w drodze bezprzetargowej. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 09:33:39, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr. 183/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2009 roku w sprawie : zmian do budżetu na rok 2009 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 09:34:38, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr. 184/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie : przyjęcia projektu budżetu Gminy Włocławek na 2010 roku. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 09:35:18 Informację zaktualizowano 2010-07-23 15:15:03, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr. 185/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych , do przeprowadzania postępowania przetargowego pn."Przebudowa drogi gminnej wraz z budową ścieżki ekologicznej o długości 885 mb w m. Dąb Polski - nawierzchnia asfaltowa pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 09:37:36, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr. 186/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie : wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej do stosowania w jednostkach organizacyjnych Gminy Włocławek pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 09:39:21, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr. 187/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie : powołania Komisji Stypendialnej ,ustalenia jej zadań i trybu pracy. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 09:41:23 Informację zaktualizowano 2009-12-24 09:17:51, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr. 188/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie : zmian do budżetu na rok 2009 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 09:42:35, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr. 189/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie : zmian do budżetu na rok 2009 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 09:43:41, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 189/1/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przesunięcia terminu spłaty zaciągniętego kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2009 przejsciowego deficytu budżetu. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 10:24:19, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr. 191/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie :zmian w budżecie. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 21:55:00, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr. 192/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie : zmian do budżetu. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 21:56:18, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr. 193/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie : zmian do budżetu. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 22:03:32, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr. 194/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych, do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości w miejscowości Nowa Wieś i Kruszyn. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 22:07:26, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr. 195/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie : zmian do budżetu. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 22:09:39, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (25 lutego 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (25 lutego 2009, 11:14:49)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (18 stycznia 2013, 12:20:58)
Zmieniono: Aktualizacja załączników z powodu zmiany serwera ftp

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2177