2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2008

Zarządzenie Nr 58/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego p.n. Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Smólniku wraz z przyłączami wodociągowymi i energetycznym kablowym n.n. pobierz 32,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-03-04 10:52:14, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Zarządzenie Nr 59/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2008 przejściowego deficytu budżetu pobierz 29,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-03-04 10:53:15, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Zarządzenie Nr 60/2008 Wójta Gminy Włocławek z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie podziału budżetu pobierz 76,0kB
Data wprowadzenia informacji 2008-03-04 10:54:45, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Jolanta Kwiatkowska
Zarządzenie Nr 61/2008 Wójta Gminy Włocławek z dnia 05 marca 2008r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. Zarządzenie Wójta Gminy Nr.61.08 z dnia 05.03. 2008 roku.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 23:34:47, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 62/ 2008 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych , do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. „Budowa dróg gminnych ul. Rubinowa w miejscowości Nowa Wieś –wykonanie nawierzchni odcinka ulicy Rubinowej„.
Zarządzenie Nr 62.doc
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 23:36:58, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 63/2008 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem sal w szkołach na terenie Gminy Włocławek
Zarządzenie Nr 63.doc
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 23:38:25, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 64/2008 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2008r. w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej we Włocławku
zarządzenie 64_08.doc
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 23:40:28, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 65/2008 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2008 roku
Zarządzenie Nr.65.08.doc
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 23:42:49 Informację zaktualizowano 2008-06-23 23:46:06, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 66/2008 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2008r. w sprawie zmian budżetu.

Zarządzenie Nr 66.doc

Załącznik.xls

Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 23:47:04 Informację zaktualizowano 2008-06-23 23:54:09, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 67/2008 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Polska - Pińczata długości 751 mb -II Etap (CPV 45233120-6) Pobierz skan (136kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 15:40:56, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 69/2008 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 kwietnia 2008r. w sprawie powołania komisji ds. nauczycieli Pobierz skan (132kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 15:47:04, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 68/2008 Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany wydatków budżetowych. Pobierz skan (142kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 15:45:05, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 70/2008 Wójta Gminy Włocławek z dnia 09 kwietnia 2008r. w sprawie aktualizacji planów kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych Gminy Włocławek Pobierz skan (198kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 15:49:49, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 70A/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 kwietnia 2008r. Pobierz skan (122kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 15:51:08 Informację zaktualizowano 2009-02-25 15:51:31, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 71/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 kwietnia 2008r. Pobierz skan (155kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 16:22:28, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 71A/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 kwietnia 2008r. Pobierz skan (104kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 16:23:06, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 72/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 kwietnia 2008r. Pobierz skan (235kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 16:24:25, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 73/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 07 maja 2008r. w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu wiosennego poboczy dróg i stanu porządku na terenie Gminy Włocławek Pobierz skan (124kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 16:27:58, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 74/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 maja 2008r. Pobierz skan (132kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 16:28:40, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 74A/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 maja 2008r. w sprawie zmian budżetu. Pobierz skan (161kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 16:29:53, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 75/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 maja 2008r. Pobierz skan (132kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 16:31:24, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 77/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 czerwca 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowego dla zamówień publicznych, do przeprowadzania postępowania przetargowego pn."Modernizacja Domu Kultury w Kruszynie" Pobierz skan (101kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 16:34:37, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 78/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 czerwca 2008r. Pobierz skan (132kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 16:35:32, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 79/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu. Pobierz skan (231kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 16:36:37, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 80/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie sporządzenia spisu z natury. Pobierz skan (108kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 16:40:39, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 81/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie sporządzenia spisu z natury Pobierz skan (110kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 16:42:07, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 82/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie sporządzenia spisu z natury Pobierz skan (107kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 16:43:06, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 83/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 czerwca 2008r. Pobierz skan (126kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 16:44:42, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 84/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 lipca 2008r. Pobierz skan (147kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 16:45:34, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 86/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 lipca 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn."Budowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki-Warząchewka Nowadługość 900 mb I Etap Pobierz skan (112kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 16:48:12, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 87/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie przekazania majątku i dokumentacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Modzerowie. Pobierz skan (107kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 16:50:16, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 88/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 4 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania majątku i dokumentacji Szkoły Podstawowej w Warząchewce. Pobierz skan (118kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 16:54:17, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 89/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych, do przeprowadzania postępowania pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki - Warząchewka Nowa długość 900 mb - roboty bitumiczne Pobierz skan (112kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 16:57:43, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 91/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych, do przeprowadzania postępowania pn. "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólno dostępnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kruszynie Pobierz skan (114kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 17:01:47, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 92/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za pierwsze półrocze 2008 roku. Pobierz skan (148kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 17:03:54, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 92A/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 sierpnia 2008r. w sprawie zmian budżetu na 2008 rok Pobierz skan (293kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 17:04:46, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 93/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyne z siedzibą w Kruszynku Pobierz skan (283kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 17:07:10, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 94/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2008r. Pobierz skan (111kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 17:07:55, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 95/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 4 września 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówienia publicznego do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. ,,Dostawa paliwa ciekłego do kotłowni Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie Pobierz skan (87kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 17:13:12, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 96/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2008r. Pobierz skan (127kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 17:14:21, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 96A/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok Pobierz skan (264kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 17:16:04, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 98/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 września 2008r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych, do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. Dostawa fabrycznie nowego autobusu z ilością miejsc 37 plus kierowca ,oraz 1 miejsce przystosowane do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Pobierz skan (174kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 17:18:54, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 99/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 września 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych, do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Polska - Pińczata - roboty bitumiczne Pobierz skan (169kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 17:22:12, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 100/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 września 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych, do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne - Włocławek - roboty bitumiczne Pobierz skan (168kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 17:23:48, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 101/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 września 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych, do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smólsk - Popowiczki roboty bitumiczne Pobierz skan (154kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 17:25:52, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 102/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 września 2008r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Włocławek na 2009 rok Pobierz skan (202kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 17:27:10, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 103/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 września 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych, do przeprowadzania postępowania przetargowego na "Dostawę mebli szkolnych wraz z montażem do Zespołu Szkół w Smólniku" Pobierz skan (82kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 17:28:50, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 104/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie powołania Komisji do oceny prac konkursowych Pobierz skan (60kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 17:30:11, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 105/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 października 2008r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do działki oznaczonej nr 118/53 położonej miejscowości Dąb Mały ,gmina Włocławek Pobierz skan (107kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 17:31:55, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 106/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 października 2008r. w sprawie ustalenia kwot dotacji na jednego ucznia dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych na rok 2008 Pobierz skan (130kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 17:33:50, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 107/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 października 2008r. Pobierz skan (130kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 17:35:00, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 108/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmiana do budżetu na 2008 rok Pobierz skan (181kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 17:36:23, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 109/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem sali oraz wypożyczanie naczyń Gminnego Zespołu Kultury z siedziba w Kruszynie Pobierz skan (106kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 17:38:23, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 110/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do działki oznaczonej 118/56 położonej w miejscowości Dąb Mały ,gmina Włocławek Pobierz skan (112kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 17:40:37, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 111/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do działki oznaczonej 118/51 położonej w miejscowości Dąb Mały ,gmina Włocławek Pobierz skan (108kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 17:41:20, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 112/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do działki oznaczonej 118/54 położonej w miejscowości Dąb Mały ,gmina Włocławek Pobierz skan (114kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 17:42:25, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 113/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do działki oznaczonej 118/50 położonej w miejscowości Dąb Mały ,gmina Włocławek Pobierz skan (109kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 17:43:09, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 114/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem o zmianę nazwy miejscowości Elżebietowo na Wistka Królewska Pobierz skan (126kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 17:45:09, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 115/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem o zmianę nazwy miejscowości Łaski na Telążna Leśna. Pobierz skan (126kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 17:46:41, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 116/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem o zmianę nazwy miejscowości Murzynowo na Kruszyn Pobierz skan (132kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 17:47:59, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 117/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem o zniesienie nazwy miejscowości Działki,Majdany,Działkowicze,Górki,Nowy Jork,Przy Tryfcie ,Kaniewo ,Markówek ,Ziółkowo. Pobierz skan (335kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 17:58:48, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 118A/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej,ustalenia jej zadań i trybu pracy.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 18:00:25 Informację zaktualizowano 2009-02-25 18:01:40, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 118/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 listopada 2008r. Pobierz skan (125kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 18:01:09, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 119/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem o zniesienie nazwy miejscowości Łaski Pobierz skan (146kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 18:02:50, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 119A/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu na 2008 roku Pobierz skan (246kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 18:03:47, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 120/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany skłądu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej we Włocławku Pobierz skan (172kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 18:05:08, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 121/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2008r. Pobierz skan (128kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 18:05:45, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 123A/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie powołania komisji konkursowej da wywołania kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 18:07:38 Informację zaktualizowano 2009-02-25 18:09:09, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 123/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2008r. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 18:11:02, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 125/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 grudnia 2008r. Pobierz skan (141kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 18:12:26, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 126/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 grudnia 2008r. Pobierz skan (183kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 18:13:03, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 127/08 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian do budżetu na 2008 rok Pobierz skan (187kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 18:14:02, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (4 marca 2008)
Opublikował: Kamil Wieczorek (4 marca 2008, 11:13:32)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (18 stycznia 2013, 12:13:58)
Zmieniono: Aktualizacja załączników z powodu zmiany serwera ftp

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1862