2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007

Zarządzenie Nr 5/07 Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2007 przejściowego deficytu budżetu pobierz 24,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 11:49:03 Informację zaktualizowano 2007-06-12 13:18:13, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Zarządzenie Nr 6/2007 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do działki oznaczonej nr 118/35 położonej w miejscowości Dąb Mały, gmina Włocławek pobierz 24,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 11:49:29 Informację zaktualizowano 2007-06-12 13:18:55, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Maria Maciaszek
Zarządzenie Nr 7/2007 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie podziału budżetu pobierz 1,05MB
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 11:49:34 Informację zaktualizowano 2007-06-12 13:21:22, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Jolanta Kwiatkowska
Zarządzenie Nr 8/2007 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie zmian do budżetu na rok 2007 pobierz 85,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 11:49:37 Informację zaktualizowano 2007-06-12 13:31:58, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Zarządzenie Nr 9/2007 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie zmian do budżetu na rok 2007 pobierz 83,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 11:49:41 Informację zaktualizowano 2007-06-12 13:34:13, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Zarządzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smólsk długości 810 mb” (CPV 45.23.31.20-6) pobierz 25,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 11:50:07 Informację zaktualizowano 2007-06-12 13:35:10, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Magdalena Korpolak-Komorowska
Zarządzenie Nr 11/2007 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Stara długości 900 mb” (CPV 45.23.31.20-6) pobierz 25,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 11:50:14 Informację zaktualizowano 2007-06-12 13:36:47, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Magdalena Korpolak-Komorowska
Zarządzenie Nr 12/2007 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 153/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz zmiany Zarządzenia nr 2/2007 Wójta Gminy Włocławek z dnia 7 grudnia w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali pobierz 200,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 11:50:17 Informację zaktualizowano 2007-06-12 13:39:58, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Anna Łuczak
Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zmian do budżetu na rok 2007 pobierz 100,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 11:50:21 Informację zaktualizowano 2007-06-12 13:41:34, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Zarządzenie Nr 13A/2007 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zmian do budżetu na rok 2007 pobierz 42,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 11:50:24 Informację zaktualizowano 2007-06-12 13:51:58, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Jolanta Kwiatkowska
Zarządzenie Nr 14/2007 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok pobierz 31,0kB; pobierz zalaczniki 351,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 11:50:27 Informację zaktualizowano 2007-06-12 13:54:38, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Zarządzenie Nr 14A/2007 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w miejscowości Nowa Wieś – etap II odc. długości 140 mb (CPV 45.23.31.20-6)” pobierz 25,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 11:50:30 Informację zaktualizowano 2007-06-12 13:55:49, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Magdalena Korpolak-Komorowska
Zarządzenie Nr 14B/2007 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian do budżetu na rok 2007 pobierz 78,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 11:50:33 Informację zaktualizowano 2007-06-12 14:00:14, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 11:50:35, wprowadzający: Marcin Rybka
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 11:50:54, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 17/2007 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo wraz ze skrzyżowaniem długości 380 mb CPV 45.23.31.40-2)” pobierz 25,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 11:50:57 Informację zaktualizowano 2007-06-12 14:02:06, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Magdalena Korpolak-Komorowska
Zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy Włocławek z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Włocławek udokumentowanej protokółem nr RIO/KF/5/5/2007 z dnia 19 marca 2007 roku pobierz 28,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 11:51:00 Informację zaktualizowano 2007-06-12 14:02:55, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Zarządzenie Nr 19/2007 Wójta Gminy Włocławek z dnia 07 maja 2007 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu wiosennego poboczy dróg i stanu porządku na terenie Gminy Włocławek pobierz 26,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 11:51:02 Informację zaktualizowano 2007-06-12 14:04:17, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Anna Łuczak
Zarządzenie Nr 20/2007 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Nowa – Warząchewka Królewska długości 900 mb CPV 45.23.31.40-2)” pobierz 25,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 11:51:04 Informację zaktualizowano 2007-06-12 14:05:20, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Magdalena Korpolak-Komorowska
Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w miejscowości Nowa Wieś – etap II odc. długości 140 mb (CPV 45.23.31.20-6)” pobierz 25,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 11:51:07 Informację zaktualizowano 2007-06-12 14:06:04, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Magdalena Korpolak-Komorowska
Zarządzenie Nr 22/2007 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie zmian do budżetu na rok 2007 pobierz 94,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 11:51:09 Informację zaktualizowano 2007-06-12 14:08:01, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Zarządzenie Nr 23/2007 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie przekwalifikowania gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe pobierz 31,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-06-12 14:10:33 Informację zaktualizowano 2007-06-12 14:10:49, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Maria Maciaszek
Zarządzenie Nr 24/07 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie informacji jawnych w zakresie finansów publicznych za 2006 rok. pobierz załączniki 20,0kB pobierz zarządzenie 27,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 11:53:58 Informację zaktualizowano 2007-06-12 14:09:31, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Zarządzenie Nr 25/07 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie informaccji jawnych w zakresie finansów publicznych za I kwartał 2007 rok pobierz 25,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 12:00:07 Informację zaktualizowano 2007-06-12 14:09:23, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Zarządzenie Nr 26/2007 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego p.n. „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Smólniku wraz z przyłączami wodociągowymi i energetycznym kablowym n.n.” pobierz 28,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-06-12 14:15:37, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Zarządzenie Nr 27/2007 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. „Dostawę prefabrykatów betonowych do wykonania chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 265 na odcinku Kruszyn- Kolonia Dębice ( CPV 28.81.31.00-5, 28.81.42.00-3)” pobierz 25,0kB
Data wprowadzenia informacji 2007-06-12 14:16:29, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Magdalena Korpolak-Komorowska

metryczka


Wytworzył: Referat (29 maja 2007)
Opublikował: Kamil Wieczorek (29 maja 2007, 11:08:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1797