Zawiadomienie Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 października 2014 r. o sporządzeniu spisu wyborców.

ZAWIADOMIENIE 
Wójta Gminy Włocławek 
z dnia 24 października 2014 r. 
o sporządzeniu spisu wyborców. 

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 
Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z póź. zm.) 
podaję do wiadomości publicznej, że spis wyborców 
dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw 
i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. został sporządzony i jest udostępniany 
do wglądu na pisemny wniosek w Urzędzie Gminy Włocławek 
ul. Królewiecka 7, pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu. 
Spis wyborców będzie udostępniany 
w dniach od 24 października 2014 r. do 07 listopada 2014 r. 
  
Udostępnianie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego,
 zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie. 
 
 
 
  
Wójt Gminy Włocławek 
  
Ewa Braszkiewicz

Pobierz skan (140kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (24 października 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (24 października 2014, 09:36:52)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (28 października 2014, 16:38:21)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1284