Uchwały Nr XXXIV/304/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy...

UCHWAŁA Nr XXXIV/304/14  
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 20 października 2014 r.  
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 - 2032.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 226, art. 227,art. 228 i art. 243 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  z 2013 r. poz. 885 ze zmianami: z 2013r. poz. 938 ,  poz. 1646, z 2014 r. poz. 379,poz. 911)  
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia  2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 – 2032, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/265/14 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia   2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 – 2032, Uchwałą Nr XXIX/275/14  z dnia 28 marca  2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 – 2032, Uchwałą Nr XXX/281/14 z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 – 2032, Uchwałą Nr XXXI/292/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 czerwca 2014 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek  z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek  na lata 2014-2032, Uchwałą Nr XXXIII/298/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 – 2032, wprowadza się następujące zmiany:

Czytaj całość... (4888kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (20 października 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (22 października 2014, 15:33:52)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 698