Uchwała Nr XXXIII/297/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr XXXIII/297/14 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 11 września 2014 r.  
 
w sprawie  zmian do budżetu na 2014 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ), art. 211, art. 212,  art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  z 2013 r. poz. 885, ze zmianami: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911)  
  
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje: 
  
§ 1. W Uchwale Nr XXVI/257/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z  2013 r., poz. 4136) wprowadza się następujące zmiany:  
1.    Plan dochodów w wysokości 23 400 898,78 zł zwiększa się do wysokości  23 561 723,78 zł, w tym: 
1) dochody bieżące w wysokości 21 548 669,78 zł zwiększa się do wysokości 21 689 494,78 zł, 
2) dochody majątkowe w wysokości 1 852 229,00 zł zwiększa się do wysokości 1 872 229,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 
2. Plan wydatków w wysokości 24 552 898,78 zł zwiększa się do wysokości 24 713 723,78  zł, w tym: 
1) wydatki bieżące w wysokości 19 810 429,78 zł zwiększa się do wysokości 19 909.254,78 zł, 
2) wydatki majątkowe w wysokości 4 742 469,00 zł zwiększa się do wysokości 4 804.469,00 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 
  
§ 2. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r.   zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Czytaj całość... (2681kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (11 września 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (22 października 2014, 14:57:19)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 614