Uchwała Nr XXXI/294/2014 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr 20, położonej w miejscowości Dobra Wola, obręb geodezyjny Dobra Wola i nr 39/2 położonej w miejscowości...

UCHWAŁA  Nr XXXI/294/2014 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 16 czerwca 2014 r. 
 
w sprawie  nabycia nieruchomości oznaczonej nr 20, położonej w miejscowości Dobra Wola, obręb geodezyjny Dobra Wola i nr 39/2 położonej w miejscowości Kolonia Dębice, obręb geodezyjny Kolonia Dębice . 
  
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zmianami:  Dz. U. z 2013 r.  poz. 645,  poz.1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) w związku z art.39 ust. 3  i art. 40 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2000r.  o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ”Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 84, poz. 948, ze zmianami: z 2001r. Nr 100, poz.1086, Nr 154, poz. 1802; z 2002 r. Nr 205, poz. 1730, Nr 240, poz. 2055; z 2003r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 120, poz. 1252; z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 184, poz. 1539; z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 157, poz. 1119; z 2008 r. Nr 97, poz. 624, Nr 193, poz. 1196, Nr 206, poz. 1289;  z 2009 r. Nr 6, poz. 33, z 2010 r. Nr 108, poz. 686, Nr 247, poz.1651; z 2011 r. Nr 168, poz. 1002; ,z 2014 r. poz. 644  ) 
  
Rada Gminy Włocławek  uchwala, co następuje : 
  
§ 1. Wyraża się zgodę na częściowo odpłatne nabycie w zakresie objętym decyzją Wójta Gminy Włocławek z dnia 2014-05-16 Nr RBRiGK.6733.4.2014.ŁK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez Gminę Włocławek od Polskich Kolei Państwowych S.A. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Bydgoszczy, nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 20, położonej w miejscowości Dobra Wola, gmina Włocławek o powierzchni 3,74 ha dla której  urządzona jest Księga wieczysta Kw  WL1W/00052419/4, prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włocławku. 
  
§ 2. Wyraża się zgodę na  nieodpłatne nabycie przez Gminę Włocławek od Polskich Kolei Państwowych S.A. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Bydgoszczy nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 39/2, położonej w miejscowości Kolonia Dębice, gmina Włocławek o powierzchni 2,29 ha dla której  urządzona jest Księga wieczysta  Kw  WL1W/00090708/5, prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włocławku.

Czytaj całość... (514kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (16 czerwca 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (18 czerwca 2014, 12:41:10)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 872