Uchwała Nr XXXI/292/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 - 2032.

UCHWAŁA Nr XXXI/292/14  
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 16 czerwca  2014 r.  
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia          2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 - 2032. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 226, art. 227,art. 228 i art. 243 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  z 2013 r. poz. 885 ze zmianami: z 2013r. poz. 938 ,  poz. 1646, z 2014 r. poz. 379)   
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 – 2032, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/265/14 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia   2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 – 2032, Uchwałą Nr XXIX/275/14  z dnia 28 marca  2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 – 2032, Uchwałą Nr XXX/281/14 z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 – 2032, wprowadza się następujące zmiany: 
1. ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2014-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 
2. ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały 
  
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

Czytaj całość... (337kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (16 czerwca 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (18 czerwca 2014, 11:30:32)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 689