Uchwała Nr XXXI/290/2014 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Włocławek porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Włocławka.

UCHWAŁA Nr XXXI/290/2014 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 16 czerwca  2014 r. 
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Włocławek porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Włocławka. 
                     
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z: Gminą Miasto Włocławek oraz Gminą Miasto Kowal, Gminą Brześć Kujawski, Gminą Lubanie, Gminą Fabianki, Gminą Choceń, Gminą Bobrowniki, Gminą Kowal, Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Włocławka.   

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Włocławek  do podpisania porozumienia.  
  
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek. 
  
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty i zamieszczeniu w BIP.

Czytaj całość... (433kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (16 czerwca 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (18 czerwca 2014, 11:20:48)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 779