Uchwała Nr XXX/287/14 Rada Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Włocławek.

UCHWAŁA Nr XXX/287/14  
RADY GMINY WŁOCŁAWEK  
z dnia 16 maja 2014 r.  
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Włocławek. 
 
Na podstawie art. 229 pkt 3, w związku z art. 234 i 235 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267, zm. z 2014 r. poz. 183) i art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami; Dz. U. z 2013r.  poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379)    
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uznać za bezzasadną  skargę _________________________ na działalność Wójta Gminy Włocławek w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wstrzymanie działalności betoniarni zgodnie z uzasadnieniem uchwały.
 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi wraz z przesłaniem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Włocławek Skarżącemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz zamieszczenie w BIP.

Pobierz skan (628kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (16 maja 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (26 maja 2014, 12:54:03)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (4 lutego 2015, 09:42:08)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 959