Uchwała Nr XXX/286/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Włocławek.

UCHWAŁA Nr  XXX/286/14 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 16 maja 2014 r. 
 
w sprawie  wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Włocławek. 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz § 64 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.  z 2009r. Nr 99, poz. 1653, ze zmianami: z 2012 r. poz. 922, z 2013 r. poz. 2682 ) 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Stwierdza się wybór w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady Radnej Elżbiety Ulanowicz na Przewodniczącą Komisji Gospodarki Komunijnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego  Rady Gminy Włocławek.
 
§ 2. Traci moc  Uchwała Nr I/9/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 2 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Włocławek. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczeniu w BIP.

Czytaj całość... (267kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (16 maja 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (26 maja 2014, 12:50:59)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 836