Uchwała Nr XXX/283/14 Rada Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2013 rok.

UCHWAŁA Nr XXX/283/14  
RADY GMINY WŁOCŁAWEK  
z dnia 16 maja  2014r.  
 
w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2013 rok. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zmianami: Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  z 2013 r. poz. 885 ze zmianami: z 2013r. poz. 938 ,  poz. 1646, z 2014r. poz. 379) 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2013 rok. 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty i zamieszczeniu w BIP.

Czytaj całość... (171kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (16 maja 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (26 maja 2014, 12:43:40)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 808