Uchwała Nr XXX/282/14 Rada Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/266/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w 2014 r. długoterminowego kredytu bankowego konsolidacyjnego.

UCHWAŁA Nr  XXX/282/14 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 16 maja 2014 r. 
 
w sprawie  uchylenia Uchwały Nr XXVIII/266/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w 2014 r. długoterminowego kredytu bankowego konsolidacyjnego. 
  
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami: Dz. U. z 2013r.   poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz art. 89 ust. l pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami: z 2013r. poz. 938 ,  poz. 1646, z 2014r. poz. 379)   
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXVIII/266/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w 2014 r. długoterminowego kredytu bankowego konsolidacyjnego. 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczeniu w BIP.

Czytaj całość... (178kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (16 maja 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (26 maja 2014, 12:40:31)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 784