Uchwała Nr XXX/280/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr XXX/280/14  
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 16 maja 2014 r.  
 
w sprawie  zmian do budżetu na 2014 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 ), art. 211, art. 212,  art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U.  z 2013 r. poz. 885, ze zmianami: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379)  
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

 
§ 1. W Uchwale Nr XXVI/257/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z  2013 r., poz. 4136) wprowadza się następujące zmiany:   
1. Plan dochodów w wysokości 23 062 882,62 zł zmniejsza się do wysokości 23 007 082,62 zł, w tym: 
1) dochody bieżące w wysokości 21 144 153,62 zł zwiększa się do wysokości 21 188 353,62 zł, 
2) dochody majątkowe w wysokości 1 918 729,00 zł zmniejsza się do wysokości  1 818 729,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 
2. Plan wydatków w wysokości 24 214 882,62 zł zmniejsza się do wysokości 24 159 082,62 zł, w tym: 
1) wydatki bieżące w wysokości 18 406 188,62 zł zwiększa się do wysokości 18 452 628,62 zł, 
2) wydatki majątkowe w wysokości 4 808 694 zł zmniejsza się do wysokości 4 706 454 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 
  
§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 679 643 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 527 643 zł, zgodnie  z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Czytaj całość... (8186kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (16 maja 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (26 maja 2014, 12:29:21)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (26 maja 2014, 12:38:01)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 930