Uchwała Nr XXIX/274/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr XXIX/274/14 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
 
z dnia 28 marca 2014 r. 
 
w sprawie  zmian do budżetu na 2014 rok.
    
Na   podstawie    art.    18     ust.    2   pkt      4    ustawy   z    dnia    8     marca    1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318 ), art. 211, art. 212,  art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 
237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zmianami: z 2013 r. poz. 938,poz. 1646) 
 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
 
  
§1. W  Uchwale  Nr  XXVI/257/13 Rady  Gminy Włocławek z  dnia 12  grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2013 r., poz. 4136) wprowadza się następujące zmiany:
1. Plan     dochodów    w     wysokości     22 464 282,26    zł     zmniejsza     się    do wysokości 22 443 057,26 zł, w tym:
 
1) dochody  bieżące  w  wysokości  20   548 253,26  zł  zmniejsza się  do  wysokości
20 524 328,26 zł,
 
2) dochody  majątkowe  w  wysokości  1 916 029,00  zł  zwiększa  się  do  wysokości 1 918 729,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr l do uchwały.

2. Plan wydatków w wysokości 23 616 282,26 zł zmniejsza się do wysokości 23 595 057,26 zł, w tym:
 
1) wydatki bieżące w wysokości 18  860 288,26 zł zmniejsza się do wysokości 18 786 363,26 zł,
 
2) wydatki majątkowe w wysokości 4 755 994 zł zwiększa się do wysokości 4 808 694 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 
 
§2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2014 - 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do uchwały.

Pobierz skan (8192kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (28 marca 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (2 kwietnia 2014, 20:38:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 738