Uchwała Nr XXVIII/270/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze.

UCHWAŁA Nr XXVIII/270/14 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK   
z dnia 18 lutego 2014 r. 
 
 
w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze.
 
 
 
Na podstawie  art. 98 ust.1  i ust. 3 w związku z art. 98 a ust.3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U  z 2013 r. poz. 594 ze zmianami Dz. U z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318) oraz arf. 3 § 2 pkt. 7 i art. 52§ l ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U  z 2012 r. poz. 270 ze zmianami Dz. U z 2012 r. poz. 1101 i poz. 1529). 
 
Rada Gminy Włocławek  uchwała,  co następuje:

§  1. Postanawia się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na zarządzenie  zastępcze  Nr  12/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Pana Bogusława Wrocławskiego, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętosławiu. 
 
§  2. 1. Do  wmes1ema  skargi,  podejmowania  wszystkich  czynności  w  toku postępowania i reprezentowania  skarżącego przed sądami administracyjnymi upoważnia się Przewodniczącego Rady. 
2.  Przewodniczący Rady może ustanawiać pełnomocników procesowych.   
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czytaj całość... (252kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (18 lutego 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (25 lutego 2014, 10:45:53)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1043