Uchwała Nr XXVIII/264/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr XXVIII/264/14  
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 18 lutego 2014 r.  
 
w sprawie  zmian do budżetu na 2014 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318 ), art. 211, art. 212,  art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U.  z 2013 r. poz. 885, ze zmianami: z 2013 r. poz. 938,poz. 1646)  
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr XXVI/257/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 
2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. 
Kuj. – Pom. z  2013 r., poz. 4136) wprowadza się następujące zmiany:   
1. Plan dochodów w wysokości 22 093 432 zł zwiększa się do wysokości 22 165 272 zł, w tym: 
1) dochody bieżące w wysokości 20 223 129 zł zwiększa się do wysokości 20 249 243 zł, 
2) dochody majątkowe w wysokości 1 870 303 zł zwiększa się do wysokości 1 916 029 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 
2. Plan wydatków w wysokości 23 245 432 zł zwiększa się do wysokości 23 317 272 zł, w tym: 
1) wydatki bieżące w wysokości 18 622 078 zł zwiększa się do wysokości  18 640 478 zł, 
2) wydatki majątkowe w wysokości 4 623 354 zł zwiększa się do wysokości 4 676 794 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 
  
§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 679 643 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 527 643 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 
  
§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2014 – 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do uchwały.
Czytaj całość... (2696kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (18 lutego 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (25 lutego 2014, 09:48:37)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 760