Uchwała Nr XXVII/262/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr XXVII/262/14  
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia  14 stycznia 2014 r.  
 
w sprawie  zmian do budżetu na 2014 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318 ), art. 211, art. 212,  art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U.  z 2013 r. poz. 885, ze zmianami: z 2013r. poz. 938, poz. 1646)  
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1.  W Uchwale Nr XXVI/257/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia
2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2014 ( Dz. Urz. Woj.
Kuj. – Pom. z  2013 r., poz. 4136) wprowadza się następujące zmiany:  
1. Plan dochodów w wysokości 21 866 462 zł zwiększa się do wysokości 22 075 831 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 19 996 159 zł zwiększa się do wysokości  20 205 528 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 1 870 303 zł pozostają na tym samym poziomie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan wydatków w wysokości 23 018 462 zł zwiększa się do wysokości 23 227 831 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 18 397 108 zł zwiększa się do wysokości  18 604 477 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 4 621 354 zł zwiększa się do wysokości 4 623 354 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 
§ 2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem  Nr  3 do uchwały.
 
§ 3. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

Czytaj całość... (5315kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (14 stycznia 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (21 stycznia 2014, 10:38:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 868