rok 2013

rok 2013

Uchwała Nr XXVI/261/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Włocławek na 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXVI/261/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 12 grudnia 2013 r.    w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Włocławek [...]

Uchwała Nr XXVI/260/13 Rada Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie planowanego deficytu...

UCHWAŁA Nr XXVI/260/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 12 grudnia 2013 r.    w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu [...]

Uchwała Nr XXVI/259/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie planowanego deficytu...

UCHWAŁA Nr XXVI/259/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 12 grudnia 2013 r.    w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu [...]

Uchwała Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 - 2032.

UCHWAŁA Nr XXVI/258/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 12 grudnia 2013 r.      w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 - 2032.    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt [...]

Uchwała Nr XXVI/257/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2014.

UCHWAŁA Nr XXVI/257/13  RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 12 grudnia 2013 r.     w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2014.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 lit. d oraz lit. i ustawy z [...]

Uchwała Nr XXVI/256/13 Rada Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmian do budżetu na 2013 rok.

UCHWAŁA Nr XXVI/256/13  RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia  12  grudnia 2013 r.     w sprawie  zmian do budżetu na 2013 rok.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała Nr XXV/255/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

UCHWAŁA NR XXV/255/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 15 listopada 2013 r.    w sprawie  odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.   Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2a, ustawy z dnia 16 lipca 1998 [...]

Uchwała Nr XXV/254/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2014 r.

UCHWAŁA NR XXV/254/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 15 listopada 2013 r.    w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2014 r.   Na [...]

Uchwała Nr XXV/253/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

UCHWAŁA  Nr  XXV/253/13 RADY   GMINY  WŁOCŁAWEK z dnia  15 listopada  2013 r.    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  i zwolnień w tym [...]

Uchwała Nr XXV/252/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek.

UCHWAŁA Nr  XXV/252/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 15 listopada 2013 r.    w sprawie  wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie [...]

Uchwała Nr XXV/251/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.

UCHWAŁA Nr  XXV/251/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 15 listopada 2013 r.    w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z [...]

Uchwała Nr XXV/250/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr  XXV/250/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 15 listopada 2013 r.    w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od [...]

Uchwała Nr XXV/249/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr  XXV/249/13  RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 15 listopada 2013 roku    w sprawie określenia stawek podatku od [...]

Uchwała Nr XXIV/248/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy ...

UCHWAŁA Nr XXIV/248/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 21 października  2013 r.    w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 [...]

Uchwała Nr XXIV/247/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Nauka szansą dzieci z Gminy Włocławek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

UCHWAŁA Nr XXIV/247/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 21 października 2013r.    w sprawie  zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Nauka szansą dzieci z Gminy Włocławek” w ramach Programu [...]

Uchwała Nr XXIV/246/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Oświaty we Włocławku.

UCHWAŁA Nr XXIV/246/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 21 października 2013 r.    w sprawie  uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Oświaty we Włocławku.   Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 [...]

Uchwała Nr XXIV/245/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą...

UCHWAŁA Nr XXIV/245/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 21 października  2013 r.   w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej [...]

Uchwała Nr XXIV/244/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2013 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie na kadencję 2011-2015.

UCHWAŁA Nr XXIV/244/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 21 października  2013 r.    w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą [...]

Uchwała Nr XXIV/243/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej...

UCHWAŁA Nr XXIV/243/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 21 października 2013 r.    w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Włocławek  w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej i ustalenia składu osobowego [...]

Uchwała Nr XXIV/242/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2013 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włocławek.

UCHWAŁA Nr XXIV/242/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 21 października  2013 r.    w sprawie  uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włocławek.   Na podstawie art. 18 a  ust. [...]

Uchwała Nr XXIV/241/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2013 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Włocławek.

UCHWAŁA Nr XXIV/241/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 21 października  2013 r.    w sprawie ustalenia składów osobowych  stałych komisji Rady Gminy Włocławek. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 [...]

Uchwała Nr XXIV/240/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla najemcy lokalu w budynku komunalnym w miejscowości...

UCHWAŁA  Nr XXIV/240/13 RADY GMINY  WŁOCŁAWEK z dnia 21 października 2013 r.    w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla [...]

Uchwała Nr XXIV/239/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Dobiegniewo.

UCHWAŁA  Nr XXIV/239/13 RADY GMINY  WŁOCŁAWEK z dnia 21 października  2013 r.    w sprawie  sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej  w miejscowości Dobiegniewo.   Na podstawie [...]

Uchwała Nr XXIV/238/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych...

UCHWAŁA Nr XXIV/238/13Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2013 r.    w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania [...]

Uchwała Nr XXIV/237/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

UCHWAŁA Nr XXIV/237/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 21 października  2013r.    w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej [...]

Uchwała Nr XXIV/236/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych...

UCHWAŁA Nr XXIV/236/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 21 października 2013r.    w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości [...]

Uchwała Nr XXIV/235/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/201/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony...

UCHWAŁA Nr XXIV/235/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 21 października  2013 r.    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/201/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki [...]

Uchwała Nr XXIV/234/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/177/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony...

UCHWAŁA Nr XXIV/234/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 21 października  2013 r.    w sprawie zmiany uchwały Nr XX/177/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r.   w sprawie zaciągnięcia pożyczki [...]

Uchwała Nr XXIV/233/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2013 - 2030.

UCHWAŁA Nr XXIV/233/13  RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 21 października  2013 r.     w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2013 - 2030.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt [...]

Uchwała Nr XXIV/232/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmian do budżetu na 2013 rok.

UCHWAŁA Nr XXIV/232/13  RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia  21 października 2013 r.     w sprawie  zmian do budżetu na 2013 rok.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała Nr XXIII/231/13 Rada Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek.

UCHWAŁA Nr XXIII/231/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 22 sierpnia 2013 r.    w sprawie  nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek.   Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała Nr XXIII/230/13 Rada Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie wystąpienia Gminy Włocławek ze stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu.

UCHWAŁA Nr XXIII/230/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 22 sierpnia 2013 r.    w sprawie wystąpienia Gminy Włocławek ze stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w [...]

Uchwała Nr XXIII/229/13 Rada Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej nr 20, położonej w miejscowości Dobra Wola, obręb geodezyjny Dobra Wola i nr 39/2 położonej...

UCHWAŁA  Nr XXIII/229/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 22  sierpnia 2013 r.    w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej nr 20, położonej w miejscowości Dobra Wola, obręb geodezyjny Dobra [...]

Uchwała Nr XXIII/228/13 Rada Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń...

UCHWAŁA Nr XXIII/228/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 22 sierpnia  2013 r.    w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń [...]

Uchwała Nr XXIII/227/13 Rada Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku.

UCHWAŁA Nr XXIII/227/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 22 sierpnia 2013 r.    w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  we Włocławku.   Na podstawie art.18 [...]

Uchwała Nr XXIII/226/13 Rada Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Oświaty we Włocławku.

UCHWAŁA Nr XXIII/226/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 22 sierpnia  2013 r.    w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Oświaty we Włocławku.   Na podstawie art.18 ust. [...]

Uchwała Nr XXIII/225/13 Rada Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Włocławek

UCHWAŁA Nr XXIII/225/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 22 sierpnia  2013 r.    w sprawie zmiany Statutu Gminy Włocławek.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr XXIII/224/13 Rada Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2013 - 2030.

UCHWAŁA Nr XXIII/224/13  RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 22 sierpnia 2013 r.     w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2013 - 2030.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 [...]

Uchwała Nr XXIII/223/13 Rada Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian do budżetu na 2013 rok.

UCHWAŁA Nr XXIII/223/13  RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia  22 sierpnia  2013 r.     w sprawie  zmian do budżetu na 2013 rok.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała Nr XXII/222/13 Rada Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

UCHWAŁA Nr XXII/222/13   RADY GMINY WŁOCŁAWEK   z dnia 28  maja  2013 r.        w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami [...]

Uchwała Nr XXII/221/13 Rada Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli...

UCHWAŁA Nr XXII/221/13   RADY GMINY WŁOCŁAWEK   z dnia 28 maja 2013 r.   w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania [...]

Uchwała Nr XXII/220/13 Rada Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek.

UCHWAŁA Nr XXII/220/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 28 maja 2013 r.        w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu utrzymania  czystości i [...]

Uchwała Nr XXII/219/13 Rada Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2013 rok".

UCHWAŁA Nr XXII/219/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK   z dnia 28 maja 2013 r.        w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi [...]

Uchwała Nr XXII/218/13 Rada Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dąb Mały na terenie Gminy Włocławek.

UCHWAŁA Nr XXII/218/13   RADY GMINY WŁOCŁAWEK   z dnia 28 maja  2013 r.        w sprawie  nadania nazw ulic w miejscowości Dąb Mały na terenie Gminy [...]

Uchwała Nr XXII/217/13 Rada Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk sportowych będących własnością Gminy Włocławek.

UCHWAŁA Nr XXII/217/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK   z dnia 28 maja 2013 r.        w sprawie  uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk sportowych będących własnością Gminy [...]

Uchwała Nr XXII/216/13 Rada Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

UCHWAŁA  Nr XXII/216/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK   z dnia  28 maja 2013 r.        w sprawie zmiany uchwały w sprawie  szczegółowych warunków  przyznawania i odpłatności za [...]

Uchwała Nr XXII/215/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej (porozumienia) pomiędzy Gminą Miasto Włocławek, Gminą Brześć Kujawski, Gminą Lubanie, Gminą Włocławek...

UCHWAŁA Nr XXII/215/13   RADY GMINY WŁOCŁAWEK   z dnia 28 maja  2013 r.        w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej (porozumienia) pomiędzy Gminą Miasto [...]

Uchwała Nr XXII/214/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2014 rok na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej Mostki - Mursk podbudowa...

UCHWAŁA Nr XXII/214/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK   z dnia 28 maja 2013 r.        w  sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2014 rok na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi [...]

Uchwała Nr XXII/213/13 RADY Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2014 rok na realizację inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej Mursk - Przeryfka - Smólnik".

UCHWAŁA Nr XXII/213/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK   z dnia 28 maja 2013 r.        w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2014  rok  na  realizację inwestycji pn. [...]

Uchwała Nr XXII/212/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na lata 2014- 2015 na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi Smólnik-Kosinowo-Łączki-Stasin-Wistka Szlachecka".

UCHWAŁA Nr  XXII/212/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK   z dnia 28 maja 2013 r.        w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na lata 2014- 2015 na realizację inwestycji pn. [...]

Uchwała Nr XXII/211/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Włocławek spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

UCHWAŁA Nr XXII/211/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia  28 maja 2013 r.        w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Włocławek spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie [...]

Uchwała Nr XXII/210/13 Rada Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

UCHWAŁA Nr XXII/210/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK   z dnia 28 maja 2013 r.        w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 [...]

Uchwała Nr: XXII/209/13 Rada Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2012 rok.

UCHWAŁA Nr :XXII/209/13   RADY GMINY WŁOCŁAWEK   z dnia 28 maja  2013 r.        w sprawie   zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania [...]

Uchwała Nr: XXII/208/13 Rada Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2013-2030.

UCHWAŁA Nr: XXII/208/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK   z dnia 28 maja  2013 r. w  sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2013-2030.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 [...]

Uchwała Nr XXII/207/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian do budżetu na 2013 rok.

UCHWAŁA Nr XXII/207/13 RADY  GMINY WŁOCŁAWEK   z dnia 28 maja 2013 r.        w sprawie zmian do budżetu na 2013 rok.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Uchwała Nr XXI/206/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie: uzgodnienia prac związanych z ogrodzeniem i oznakowaniem pomników przyrody przez Nadleśnictwo Włocławek

UCHWAŁA Nr XXI/206/13Rady Gminy Włocławek z dnia 8 maja 2013 rokuw sprawie: uzgodnienia prac związanych z ogrodzeniem i oznakowaniem pomników przyrody przez Nadleśnictwo WłocławekNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała Nr XXI/205/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na lata 2014-2015 stanowiącego wkład własny przy realizacji inwestycji...

UCHWALA Nr XXI/205/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 8 maja 2013 r.w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na lata 2014-2015 stanowiącego wkład własny przy realizacji inwestycji pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie [...]

Uchwała NR XXI/204/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na lata 2014 -2015 na realizację inwestycji pn. "Urządzenie terenów zielonych...

UCHWAŁA NR XXI/204/13RADY GMINY WŁOCLAWEKz dnia 8 maja 2013 r.w sprawie  zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na lata 2014 -2015 na realizację inwestycji  pn.  "Urządzenie  terenów  zielonych  w [...]

Uchwała Nr XXI/203/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2013-2030.

UCHWAŁA Nr XXI/203/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 8 maja  2013 r.w    sprawie    zmian   Wieloletniej  Prognozy   Finansowej   Gminy   Włocławek  na   lata2013-2030.Na [...]

Uchwała Nr XXI/202/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmian do budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA Nr XXI/202/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 8 maja 2013 r.w sprawie  zmian do budżetu na 2013 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. [...]

Uchwała NR XXI/201/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu...

UCHWALA NR XXI/201/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 8 maja 2013 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy [...]

Uchwała Nr XXI/200/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli...

UCHWAŁA Nr XXI/200/13RADY G:MINY WŁOCŁAWEKz dnia 8 maja 2013 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę  Włocławek   w zakresie odbierania odpadów komunalnych od [...]

Uchwała NrXXI/199/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli...

UCHWAŁA NrXXI/199/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 8 maja 2013 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i [...]

Uchwała Nr XXI/198/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek.

Uchwała Nr XXI/198/13Rady Gminy Włocławekz dnia 8 maja 2013 r.w  sprawie   zmiany  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek.Na podstawie [...]

Uchwała Nr XXI/197/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 maja w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Włocławek 2013 r.

Uchwała Nr XXI/197/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 maja 2013 r.w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Włocławek.Na podstawie art.21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. [...]

Uchwała NR XX/196/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r. oraz Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r.

UCHWAŁA NR  XX/196/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 marca 2013 r.w sprawie  zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r. oraz Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r.Na podstawie art. 18a ust.1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 [...]

Uchwała NR XX/195/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Włocławek

UCHWAŁA  NR XX/195/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 marca 2013 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy WłocławekNa podstawie art. 229 pkt 3, w związku z art. 234 i 235 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Uchwała Nr XX/194/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

UCHWAŁA Nr XX/194/13RADY  GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 marca 2013 r.w sprawie   wygaśnięcia mandatu radnego.Na podstawie art. 190 ust. 2 w związku z art. 190 ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad [...]

Uchwała NR XX/193/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Włocławek o trybie udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu gminy Włocławek

UCHWAŁA NR XX/193/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia  13 marca 2013 r.w sprawie  zmiany Uchwały Rady Gminy Włocławek o trybie udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu gminy [...]

Uchwała NR XX/192/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/265/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku.

UCHWAŁA NR XX/192/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 marca 2013 r.w sprawie   zmiany Uchwały Nr XXXVIII/265/10  Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku.Na [...]

Uchwała NR XX/191/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2013 rok".

UCHWAŁA NR XX/191/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 marca 2013 r.w  sprawie  przyjęcia "Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2013 rok".Na podstawie [...]

Uchwała NR XX/190/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2014 rok na wykonanie usługi "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych...

UCHWALA NR XX/190/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 marca  2013 r.w sprawie   zaciągnięcia   zobowiązania  długoterminowego  na 2014  rok  na  wykonanie usługi "Odbieranie  i zagospodarowanie [...]

Uchwała NR XX/189/13 RADY Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...

UCHWALA NR XX/189/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 marca 2013 r.w sprawie  określenia rodzajów dodatkowych  usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów  komunalnych  od właścicieli [...]

Uchwała NR XX/188/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych...

UCHWALA NR XX/188/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 marca  2013 r.w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie [...]

Uchwała NR XX/187/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XX/187/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 marca 2013 r.w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu [...]

Uchwała NR XX/186/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

UCHWAŁA NR XX/186/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 marca 2013 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych [...]

Uchwała NR XX/185/13 Rady Gminy Wlocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

UCHWALA NR XX/185/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 marca 2013 r.w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, [...]

Uchwała NR XX/184/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek

UCHWAŁA NR XX/184/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 marca 2013 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na  terenie Gminy WłocławekNa podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o [...]

Uchwała NR XX/183/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Włocławek na 2014 rok funduszu sołeckiego

UCHWAŁA NR XX/183/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 marca 2013 r.w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Włocławek na 2014 rok funduszu sołeckiegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 lit. a ustawy dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała NR XX/182/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku długoterminowego kredytu bankowego konsolidacyjnego.

UCHWALA NR XX/182/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 marca 2013 r.w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku długoterminowego kredytu bankowego konsolidacyjnego.Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 lit. c i. art. 58 ustawy z dnia 8 [...]

Uchwała NR XX/181/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2014 rok na realizację inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach...

UCHWALA NR XX/181/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 marca 2013 r.w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2014 rok na realizację inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn [...]

Uchwała NR XX/180/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2014 rok na realizację inwestycji pn. "Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągowa...

UCHWAŁA NR XX/180/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 marca  2013 r.w sprawie zaciągnięcia zobowiązania  długoterminowego na 2014 rok na realizację inwestycji pn."Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągowa w [...]

Uchwała NR XX/179/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu...

UCHWAŁA NR XX/179/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 marca 2013 r.w sprawie  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu [...]

Uchwała NR XX/178/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu...

UCHWAŁA NR XX/178/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 marca 2013 r.w sprawie  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na  sfinansowanie planowanego deficytu [...]

Uchwała NR XX/177/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na. wkład własny kosztów kwalifikowanych zadania...

UCHWALA NR XX/177/13RADY GMINY WŁOCLAWEKz dnia 13 marca 2013 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na. wkład własny kosztów kwalifikowanych zadania [...]

Uchwała NR XX/176/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r.w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2013 rok oraz na spłatę...

UCHWALA NR XX/176/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 marca 2013 r.w sprawie  zaciągnięcia długoterminowego kredytu na  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  Gminy  Włocławek  na  2013 rok oraz na spłatę [...]

Uchwała NR XX/175/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2013- 2030

UCHWAŁA NR XX/175/13RADY GMINY WŁOCLAWEKz dnia 13 marca  2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Włocławek  na lata 2013-  2030;Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała Nr XX/174/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian do budżetu na 2013 rok.

UCHWAŁA Nr XX/174/13RADY GMINY WŁOCŁAWEKz dnia 13 marca 2013 r.w sprawie  zmian do budżetu na 2013 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: [...]

UCHWAŁA Nr XIX/173/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały o zatwierdzeniu "Planu Odnowy Miejscowości Kruszyn".

UCHWAŁA Nr XIX/173/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 8 lutego 2013  r.      w sprawie  zmiany uchwały o zatwierdzeniu  „Planu Odnowy Miejscowości Kruszyn”.   Na podstawie art. [...]

metryczka