rok 2011

Uchwała Nr IV/25/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2011r w sprawie zmian do budżetu na 2011 roku Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-26 21:09:26 Informację zaktualizowano 2011-05-26 22:29:17, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr IV/26/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2011r uchwalająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Włocławek. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-26 22:32:30 Informację zaktualizowano 2011-05-26 22:32:48, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr IV/27/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2011r w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Włocławek. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-26 22:34:09 Informację zaktualizowano 2011-05-26 22:34:26, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr IV/28/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2011r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Włocławek na 2012 rok funduszu sołeckiego. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-26 22:36:08, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr IV/29/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2011r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Włocławek lub jej jednostkom organizacyjnym do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-26 22:41:55 Informację zaktualizowano 2011-05-26 22:42:16, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr IV/30/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2011r w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie na kadencję 2011-2015. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-26 22:44:44 Informację zaktualizowano 2011-05-26 22:44:58, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr IV/31/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2011r w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie w kadencji 2011-2015 Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-26 22:47:01 Informację zaktualizowano 2011-05-26 22:47:16, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr IV/32/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2011r w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-26 22:48:50 Informację zaktualizowano 2011-05-26 22:49:05, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr IV/33/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2011r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Oświaty we Włocławku. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-26 22:50:15 Informację zaktualizowano 2011-05-26 22:50:35, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr IV/34/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2011r w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Włocławek. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-26 22:57:09 Informację zaktualizowano 2011-05-26 22:57:25, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr IV/35/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2011r w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-26 23:00:24 Informację zaktualizowano 2011-05-26 23:00:50, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr IV/36/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2011r w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r. oraz Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011r. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-26 23:02:12 Informację zaktualizowano 2011-05-26 23:02:29, wprowadzający: Kamil WieczorekV SESJA RADY GMINY WŁOCŁAWEK VI KADENCJI - 27 MAJ 2011 rData wprowadzenia informacji 2011-06-14 09:46:39 Informację zaktualizowano 2011-08-01 08:17:04, wprowadzający: Łukasz Lewandowski
Uchwała Nr V/37/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 maja 2011r w sprawie zatwierdzeniasprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2010r. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-06-14 09:36:38 Informację zaktualizowano 2011-06-14 09:39:32, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr V/38/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 maja 2011r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010r. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-06-14 09:39:26 Informację zaktualizowano 2011-06-14 09:41:05, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr V/39/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 maja 2011r w sprawie zmian do budżetu na 2011 rok. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-06-14 09:52:38 Informację zaktualizowano 2011-06-14 09:53:41, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr V/40/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 maja 2011r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Oświaty we Włocławku. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-06-14 09:58:47 Informację zaktualizowano 2011-06-14 10:05:50, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr V/41/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 maja 2011r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2011-2016 Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-06-14 10:08:13 Informację zaktualizowano 2011-06-14 10:14:22, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr V/42/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 maja 2011r zmieniająca uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Włocławek Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-06-14 10:15:35 Informację zaktualizowano 2011-06-14 10:16:44, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr V/43/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 maja 2011r w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych wybieranych na kadencję 2012-2015 Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-06-14 10:18:05 Informację zaktualizowano 2011-06-14 10:19:53, wprowadzający: Kamil Wieczorek

VI SESJA RADY GMINY WŁOCŁAWEK VI KADENCJI - 29 CZERWIEC 2011 r
Data wprowadzenia informacji 2011-07-14 08:12:18 Informację zaktualizowano 2011-08-01 08:16:09, wprowadzający: Łukasz Lewandowski
UCHWAŁA Nr VI/44/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Pobierz skan (672kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-14 08:13:20 Informację zaktualizowano 2011-07-14 14:34:41, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr VI/45/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Pobierz skan (536kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-14 08:13:27 Informację zaktualizowano 2011-07-14 14:36:01, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr VI/46/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Pobierz skan (454kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-14 08:13:35 Informację zaktualizowano 2011-07-14 14:36:43, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr VI/47/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Pobierz skan (541kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-14 08:13:44 Informację zaktualizowano 2011-07-14 14:37:35, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr VI/48/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Pobierz skan (555kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-14 08:13:52 Informację zaktualizowano 2011-07-14 14:50:44, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr VI/49/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Pobierz skan (534kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-14 08:14:23 Informację zaktualizowano 2011-07-14 14:40:31, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr VI/50/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Pobierz skan (170kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-14 08:14:40 Informację zaktualizowano 2011-07-14 14:41:16, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr VI/51/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/36/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r. oraz Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011r. Pobierz skan (509kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-14 08:15:56 Informację zaktualizowano 2011-07-14 14:41:59, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr VI/52/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmian do budżetu na 2011 rok.
Pobierz skan (8192kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-14 08:16:07 Informację zaktualizowano 2011-07-14 14:50:00, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr VI/53/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2011 rok. 
Pobierz skan (227kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-14 08:16:17 Informację zaktualizowano 2011-07-14 14:46:36, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr VI/54/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: wystąpienia Gminy Włocławek z Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin z siedzibą w mieście Włocławek. 
Pobierz skan (211kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-14 08:16:27 Informację zaktualizowano 2011-07-14 14:47:25, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr VI/55/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach prowadzonych przez Gminę Włocławek. 
Pobierz skan (335kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-14 08:16:45 Informację zaktualizowano 2011-07-14 14:48:08, wprowadzający: Kamil WieczorekVII SESJA RADY GMINY WŁOCŁAWEK VI KADENCJI - 16 WRZESIEŃ 2011 rData wprowadzenia informacji 2011-09-30 13:09:08, wprowadzający: Łukasz Lewandowski
UCHWAŁA Nr VII/56/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 września 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej nr 161/13, położonej w miejscowości Pińczata, obręb geodezyjny Warząchewka Polska. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-09-30 13:36:46, wprowadzający: Łukasz Lewandowski
UCHWAŁA Nr VII/57/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 września 2011r. w sprawie: zmian do budżetu na 2011 rok. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-09-30 13:53:02, wprowadzający: Łukasz Lewandowski
UCHWAŁA Nr VII/58/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 września 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miasta Włocławek porozumienia o organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Włocławek. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-09-30 13:54:54, wprowadzający: Łukasz Lewandowski
UCHWAŁA Nr VII/59/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 września 2011r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzonych przez Gminę Włocławek, udostępnianych dla Operatora i Przewoźników orazwarunków i zasad korzystania z przystanków. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-09-30 13:57:22, wprowadzający: Łukasz Lewandowski
UCHWAŁA Nr VII/60/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 września 2011r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez Operatora i Przewoźników z przystanków komunikacyjcnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Włocławek. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-09-30 13:59:08, wprowadzający: Łukasz Lewandowski
UCHWAŁA Nr VII/61/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 września 2011r. w sprawie: odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-09-30 14:00:11, wprowadzający: Łukasz Lewandowski
UCHWAŁA Nr VII/62/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 września 2011r. w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowań w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012-2015. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-09-30 14:01:51, wprowadzający: Łukasz Lewandowski
UCHWAŁA Nr VII/63/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 września 2011r. w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-09-30 14:02:59, wprowadzający: Łukasz Lewandowski
UCHWAŁA Nr VII/64/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 września 2011r. w sprawie: powołania ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku na kadencję 2012-2015. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-09-30 14:04:12, wprowadzający: Łukasz Lewandowski
UCHWAŁA Nr VII/65/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 września 2011r. w sprawie: powołania ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku na kadencję 2012-2015. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-09-30 14:07:18, wprowadzający: Łukasz Lewandowski
UCHWAŁA Nr VII/66/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Włocławek. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-09-30 14:09:36, wprowadzający: Łukasz Lewandowski
UCHWAŁA Nr VII/67/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 września 2011r. w sprawie: odwołania skarbnika Gminy Włocławek. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-09-30 14:10:53, wprowadzający: Łukasz Lewandowski
UCHWAŁA Nr VII/68/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 września 2011r. w sprawie: powołania skarbnika Gminy Włocławek. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-09-30 14:12:03, wprowadzający: Łukasz Lewandowski
UCHWAŁA Nr VII/69/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 września 2011r. w sprawie: rozwiązania gospodarki ściekowej w miejscowości Smólnik. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-09-30 14:13:03, wprowadzający: Łukasz Lewandowski
UCHWAŁA Nr VII/70/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Włocławek z Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin z siedzibą w mieście Włocławek. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-09-30 14:14:40, wprowadzający: Łukasz LewandowskiVIII SESJA RADY GMINY WŁOCŁAWEK VI KADENCJI -10 PAŹDZIERNIK 2011 rData wprowadzenia informacji 2011-12-21 11:03:38 Informację zaktualizowano 2011-12-21 11:04:25, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Duplikat: UCHWAŁA Nr VIII/71/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 10 października 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2012r. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-21 11:23:30, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Duplikat: UCHWAŁA Nr VIII/72/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 10 października 2011r. w sprawie: ustalenia jednostkowych stawek przedmiotowych na 2012r. dla zakładu budżetowego -Zakładu Usług Komunalnych Gminy Włocławek z siedzibą w Dębicach. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-21 11:26:13 Informację zaktualizowano 2011-12-21 11:51:43, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Duplikat: UCHWAŁA Nr VIII/73/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 10 października 2011r. w sprawie: ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2012r. dla zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych Gminy Włocławek z siedzibą w Dębicach dla odbioru i oczyszczania ścieków w Modzerowie i Smólniku. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-21 11:54:32 Informację zaktualizowano 2011-12-21 11:58:18, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Duplikat: UCHWAŁA Nr VIII/74/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 10 października 2011r. w sprawie: zmian do budżetu na 2011 rok. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-21 11:59:23 Informację zaktualizowano 2011-12-21 12:21:47, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Duplikat: UCHWAŁA Nr VIII/75/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 10 października 2011r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek na lata 2011 - 2020 Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-21 12:02:11 Informację zaktualizowano 2011-12-21 12:40:25, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Duplikat: UCHWAŁA Nr VIII/76/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 10 października 2011r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2012 rok na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi Józefowo - Włocławek" oraz I etap "Przebudowa drogi Smólnik-Kosinowo-Stasin-Wistka Szlachecka" Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-21 12:08:02 Informację zaktualizowano 2011-12-21 12:43:55, wprowadzający: Kamil WieczorekIX SESJA RADY GMINY WŁOCŁAWEK VI KADENCJI -29 LISTOPAD 2011r.Data wprowadzenia informacji 2011-12-21 13:03:38 Informację zaktualizowano 2011-12-21 13:04:13, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Duplikat: UCHWAŁA Nr IX/77/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmian do budżetu na 2011 rok. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-21 13:09:16 Informację zaktualizowano 2011-12-21 13:11:50, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Duplikat: UCHWAŁA Nr IX/78/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek na lata 2011-2020 Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-21 13:17:33 Informację zaktualizowano 2011-12-21 13:19:28, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Duplikat: UCHWAŁA Nr IX/79/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na rok 2012 na realizację inwestycji pn."Zakup i dostawa samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Dębie Polskim". Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-21 13:23:11 Informację zaktualizowano 2011-12-21 13:24:22, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Duplikat: UCHWAŁA Nr IX/80/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: likwidacji Zakładu Usług Komunalnych Gminy Włocławek z siedzibą w Dębicach. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-21 13:26:42 Informację zaktualizowano 2011-12-21 13:31:08, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Duplikat: UCHWAŁA Nr IX/81/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-21 13:32:14 Informację zaktualizowano 2011-12-21 13:35:28, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Duplikat: UCHWAŁA Nr IX/82/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-21 13:41:13, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Duplikat: UCHWAŁA Nr IX/83/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Włocławek. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-21 13:49:25 Informację zaktualizowano 2011-12-21 13:56:09, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Duplikat: UCHWAŁA Nr IX/84/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-21 13:58:29 Informację zaktualizowano 2011-12-21 14:06:01, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Duplikat: UCHWAŁA Nr IX/85/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany w sprawie szczególowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-22 11:31:11, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Duplikat: UCHWAŁA Nr IX/86/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr I/7/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Włocławek. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-22 11:50:12 Informację zaktualizowano 2011-12-22 11:56:13, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Duplikat: UCHWAŁA Nr IX/87/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr I/12/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Statutowej Rady Gminy Włocławek i okreslenia jej zadań. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-22 11:53:27 Informację zaktualizowano 2011-12-22 12:01:25, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Duplikat: UCHWAŁA Nr IX/88/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , na rok 2012" Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-22 11:59:27 Informację zaktualizowano 2011-12-22 12:07:10, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Duplikat: UCHWAŁA Nr IX/89/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: wystąpienia Gminy Włocławek ze Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w miejscowości Łąck. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-22 12:12:00 Informację zaktualizowano 2011-12-22 12:12:19, wprowadzający: Kamil WieczorekX SESJA RADY GMINY WŁOCŁAWEK VI KADENCJI - 16 GRUDZIEŃ 2011 rData wprowadzenia informacji 2011-12-22 12:16:40 Informację zaktualizowano 2011-12-22 12:17:07, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr X/90/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie: zmian do budżetu na 2011r. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-22 14:19:47 Informację zaktualizowano 2011-12-22 14:21:33, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr X/91/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek na Lata 2011-2020 Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-22 14:23:23 Informację zaktualizowano 2011-12-22 14:39:12, wprowadzający: Kamil Wieczorek
UCHWAŁA Nr X/92/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2012r.

Uchwała Nr X/92/2011 (Pobierz)

Załącznik nr.1 Dochody budżetowe

Załącznik nr.2 Wydatki budżetowe

Załącznik nr.3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 - 2014

Załącznik nr.3a Zadania inwestycyjne w 2012r.

Załącznik nr.4 Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Załącznik nr.5 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu...

Załącznik nr.6 Dotacje podmiotowe w 2012r.

Załącznik nr.7 Plan dochodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw ...

Załącznik nr.8 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty ...

Załącznik nr.9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji ...

Załącznik nr.10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji ...

UCHWAŁA Nr X/93/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2012-2020.

Pobierz Uchwałę (370kB) pdf Pobierz Załączniki (1407kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Referat (14 czerwca 2011)
Opublikował: Kamil Wieczorek (14 czerwca 2011, 14:37:20)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (7 listopada 2012, 12:20:18)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3306