2010-12-13

Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 02 grudnia 2010r w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Włocławek przeprowadzonego na sesji w dniu 2 grudnia 2010r. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:47:13 Informację zaktualizowano 2010-12-13 22:36:08, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 02 grudnia 2010r w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:51:57 Informację zaktualizowano 2010-12-13 22:36:31, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr I/3/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 02 grudnia 2010r w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włocławek przeprowadzonego na sesji w dniu 2 grudnia 2010r. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:52:38 Informację zaktualizowano 2010-12-13 22:38:06, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr I/4/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 02 grudnia 2010r w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włocławek. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:53:18 Informację zaktualizowano 2010-12-13 22:38:29, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr I/5/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 02 grudnia 2010r w sprawie ustalenia liczby członków komisji Rewizyjnej i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włocławek. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:54:21 Informację zaktualizowano 2010-12-13 22:38:58, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr I/6/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 02 grudnia 2010r w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włocławek. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:55:15 Informację zaktualizowano 2010-12-13 22:39:18, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr I/7/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 02 grudnia 2010r w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Włocławek. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:55:55 Informację zaktualizowano 2010-12-13 22:39:44, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr I/8/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 02 grudnia 2010r w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu,Finansów, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej Rady Gminy Włocławek. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:56:55 Informację zaktualizowano 2010-12-13 22:40:07, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr I/9/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 02 grudnia 2010r w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej,Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Włocławek. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:58:16 Informację zaktualizowano 2010-12-13 22:40:29, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr I/10/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 02 grudnia 2010r w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji ,Kultury i Sportu, Rodziny,Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Włocławek. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:59:03 Informację zaktualizowano 2010-12-13 22:41:10, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr I/11/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 02 grudnia 2010r w sprawie ustalenia liczby zastępców przewodniczących Komisji Ray Gminy Włocławek. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:59:58 Informację zaktualizowano 2010-12-13 22:46:11, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr I/12/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 02 grudnia 2010r w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Statutowej Rady Gminy Włocławek i określenia jej zadań. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 14:00:45 Informację zaktualizowano 2010-12-13 22:41:52, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr I/13/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 02 grudnia 2010r w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Gminy Włocławek. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 14:01:16 Informację zaktualizowano 2010-12-13 22:42:13, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr I/14/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 02 grudnia 2010r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Włocławek. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 14:03:06 Informację zaktualizowano 2010-12-13 22:42:34, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr II/15/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 06 grudnia 2010r w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2011r. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 14:03:50 Informację zaktualizowano 2011-02-17 14:46:56, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr II/16/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 06 grudnia 2010r w sprawie wyboru ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2011r. dla zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Dębicach. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 14:05:15 Informację zaktualizowano 2011-02-17 14:47:02, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr II/17/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 06 grudnia 2010r w sprawie wyboru ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2011r. dla zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Dębicach dla odbioru i oczyszczania ścieków w Modzerowie i Smólniku. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 22:08:34 Informację zaktualizowano 2011-02-17 14:47:08, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr III/18/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie zmian do budżetu na 2010rok  Pobierz skan (4815kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-02-17 13:34:43 Informację zaktualizowano 2011-02-17 14:44:58, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr III/19/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 grudnia 2010r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2011  Pobierz skan (8192kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-02-17 13:32:22 Informację zaktualizowano 2011-02-17 14:45:05, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr III/20/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2011-2020 Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-02-17 14:14:31 Informację zaktualizowano 2011-02-17 14:45:14, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr III/21/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Włocławek. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-02-17 14:19:16 Informację zaktualizowano 2011-02-17 14:45:23, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr III/22/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-02-17 14:40:13 Informację zaktualizowano 2011-02-17 14:43:45, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr III/23/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie użyczenia budynku po byłej Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II w Modzerowie. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-02-17 14:43:13, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr III/24/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011" Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-04-05 10:36:58 Informację zaktualizowano 2011-04-05 10:37:49, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (13 grudnia 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (13 grudnia 2010, 14:35:16)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (24 kwietnia 2013, 13:07:20)
Zmieniono: Ponowna publikacja załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12913