rok 2003

Uchwała Nr IV/25/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 luty 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Włocławek (pobierz 395kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-03-17 09:42:00 Informację zaktualizowano 2003-07-02 14:40:59, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr IV/26/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr II/07/02 z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej (pobierz 25kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-03-17 09:47:00 Informację zaktualizowano 2003-07-04 13:16:55, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr IV/27/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr II/09/02 z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (pobierz 25kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-03-17 09:50:00 Informację zaktualizowano 2003-07-04 13:17:55, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr IV/28/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej (pobierz 26kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-03-17 09:53:00 Informację zaktualizowano 2003-07-04 13:19:57, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr IV/29/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (pobierz 26kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-03-17 09:54:00 Informację zaktualizowano 2003-07-04 13:20:23, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2003 (pobierz 38kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-03-17 09:56:00 Informację zaktualizowano 2003-07-04 08:29:26, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr IV/31/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie (pobierz 21kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-03-17 09:57:00, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr IV/32/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 luty 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5 % alkoholu( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
 (pobierz 21kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-03-17 10:01:00, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr IV/33/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (pobierz 66kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-03-17 10:04:00, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr V/34/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie zwołania I posiedzenia Rady Społecznej  (pobierz 22,5kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 09:11:00 Informację zaktualizowano 2003-07-03 09:03:20, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr V/35/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały o podatku od nieruchomości na 2003 rok  (pobierz 27kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 10:27:00 Informację zaktualizowano 2003-07-03 09:04:52, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr V/36/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie nadania statutu i utworzenia Zakładu Usług Komunalnych Gminy Włocławek  (pobierz 50kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 10:28:00 Informację zaktualizowano 2003-07-03 09:07:03, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr V/37/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad jej przyznawania Radnym Gminy Włocławek oraz diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Włocławek  (pobierz 50kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 10:29:00 Informację zaktualizowano 2003-07-03 09:07:29, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr V/38/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad jej przyznawania sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży  (pobierz 26kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 10:33:00 Informację zaktualizowano 2003-07-03 09:08:32, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/39/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2002 rok  (pobierz 26kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 10:37:00 Informację zaktualizowano 2003-07-03 09:09:05, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/40/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wskazania banku wprowadzającego obsługę kasową Gminy Włocławek (pobierz 21kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 10:39:00 Informację zaktualizowano 2003-07-02 14:54:09, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/41/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie inkasa i inkasentów (pobierz 27kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 10:42:00 Informację zaktualizowano 2003-07-04 13:28:44, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/42/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia nazw ulic (pobierz 26kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 10:44:00 Informację zaktualizowano 2003-07-03 09:17:47, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/43/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali na terenie Gminy Włocławek obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 10:47:00, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/44/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Warząchewka Polska na działce 191/1/LP w Gminie Włocławek  (pobierz 35,5kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 10:48:00 Informację zaktualizowano 2003-07-02 14:58:34, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/45/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia i roztrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Warząchewka Polska na działce 191/1/LP w Gminie Włocławek  (pobierz 32,5kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 10:53:00 Informację zaktualizowano 2003-07-02 14:59:25, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/46/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia i roztrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Warząchewka Polska na działce 191/1/LP w Gminie Włocławek  (pobierz 34,5kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 10:56:00 Informację zaktualizowano 2003-07-02 15:00:49, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/47/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia i roztrzygnięcia protesu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Warząchewka Polska na działce 191/1/LP w Gminie Włocławek  (pobierz 34,5kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 10:57:00 Informację zaktualizowano 2003-07-02 15:01:22, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/48/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia i roztrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Warząchewka Polska na działce 191/1/LP w Gminie Włocławek  (pobierz 34kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 10:57:00 Informację zaktualizowano 2003-07-02 15:02:22, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/49/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia i roztrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Warząchewka Polska na działce 191/1/LP w Gminie Włocławek  (pobierz 33,5kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 10:58:00 Informację zaktualizowano 2003-07-02 15:02:57, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/50/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia i roztrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Warząchewka Polska na działce 191/1/LP w Gminie Włocławek  (pobierz 34,5B)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 11:00:00 Informację zaktualizowano 2003-07-02 15:03:44, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/51/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia i roztrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Warząchewka Polska na działce 191/1/LP w Gminie Włocławek  (pobierz 33,5kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 11:00:00 Informację zaktualizowano 2003-07-02 15:04:27, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/52/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia i roztrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Warząchewka Polska na działce 191/1/LP w Gminie Włocławek  (pobierz 34kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 11:07:00 Informację zaktualizowano 2003-07-02 15:05:01, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/53/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia i roztrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Warząchewka Polska na działce 191/1/LP w Gminie Włocławek  (pobierz 34kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 11:08:00 Informację zaktualizowano 2003-07-02 15:07:21, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/54/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia i roztrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Warząchewka Polska na działce 191/1/LP w Gminie Włocławek  (pobierz 34kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 11:08:00 Informację zaktualizowano 2003-07-02 15:07:52, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/55/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia i roztrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Warząchewka Polska na działce 191/1/LP w Gminie Włocławek  (pobierz 33,5kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 11:11:00 Informację zaktualizowano 2003-07-02 15:08:27, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/56/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia i roztrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Warząchewka Polska na działce 191/1/LP w Gminie Włocławek  (pobierz 33,4kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 11:16:00 Informację zaktualizowano 2003-07-02 15:08:53, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/57/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia i roztrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Warząchewka Polska na działce 191/1/LP w Gminie Włocławek  (pobierz 33kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 11:17:00 Informację zaktualizowano 2003-07-02 15:09:35, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/58/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia i roztrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Warząchewka Polska na działce 191/1/LP w Gminie Włocławek  (pobierz 33kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 11:17:00 Informację zaktualizowano 2003-07-02 15:10:09, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/59/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia i roztrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Warząchewka Polska na działce 191/1/LP w Gminie Włocławek  (pobierz 33kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 11:18:00 Informację zaktualizowano 2003-07-02 15:10:49, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/60/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia i roztrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Warząchewka Polska na działce 191/1/LP w Gminie Włocławek  (pobierz 34kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 11:18:00 Informację zaktualizowano 2003-07-02 15:11:48, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/61/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia i roztrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Warząchewka Polska na działce 191/1/LP w Gminie Włocławek  (pobierz 33,5kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 11:19:00 Informację zaktualizowano 2003-07-02 15:12:16, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/62/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia i roztrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Warząchewka Polska na działce 191/1/LP w Gminie Włocławek  (pobierz 33,5kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 11:19:00 Informację zaktualizowano 2003-07-02 15:12:45, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/63/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia i roztrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Warząchewka Polska na działce 191/1/LP w Gminie Włocławek  (pobierz 33,5kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 11:20:00 Informację zaktualizowano 2003-07-02 15:13:38, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/64/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia i roztrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Warząchewka Polska na działce 191/1/LP w Gminie Włocławek  (pobierz 33,5kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 11:20:00 Informację zaktualizowano 2003-07-02 15:14:55, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/65/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia i roztrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Warząchewka Polska na działce 191/1/LP w Gminie Włocławek  (pobierz 34kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 11:23:00 Informację zaktualizowano 2003-07-02 15:16:21, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/66/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Warząchewka Polska na działce 191/1/LP w gminie Włocławek (pobierz 33,5kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 11:24:00 Informację zaktualizowano 2003-07-03 09:54:31, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/67/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia i roztrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Warząchewka Polska na działce 191/1/LP w Gminie Włocławek  (pobierz 33,5kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-25 11:24:00 Informację zaktualizowano 2003-07-03 09:50:13, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VI/68/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Włocławek (pobierz 409kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-07-03 10:00:10 Informację zaktualizowano 2003-07-03 10:02:47, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VII/69/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia programu profilaktycznego pt. „Profilaktyka i leczenie alkoholizmu” dla SPZOZ Gminy Włocławek (pobierz 21,5kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-07-03 10:19:42, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VII/70/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie zmian do budżetu na 2003 rok (pobierz 320kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-07-03 10:23:30 Informację zaktualizowano 2003-07-04 13:47:53, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VII/71/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 9 czerwca 2003 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włocławek w miejscowości Świętosław, obręb geodezyjny Dobra Wola
 (pobierz 35kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-07-03 10:25:44, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VII/72/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości niezabudowanych położonych w Dobiegniewie (pobierz 26,5kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-07-03 10:28:34 Informację zaktualizowano 2003-07-03 10:31:47, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VII/73/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 09 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i akceptacji wartości jednego punktu (pobierz 31kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-07-03 10:31:12, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VII/74/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia Herbu Gminy Włocławek Pobierz skan (1560kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2003-07-03 10:35:55, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VII/75/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Włocławek na rok 2003  (pobierz 31kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-07-03 10:39:38 Informację zaktualizowano 2003-07-03 10:40:07, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VII/76/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Włocławek (pobierz 24kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-07-03 10:42:07, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VII/77/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa (pobierz 26 kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-07-03 10:43:40, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VIII/78/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 września 2003 r. w sprawie zmian do budżetu na 2003 rok  (pobierz 187kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-09-17 11:10:08 Informację zaktualizowano 2003-09-17 11:15:06, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VIII/79/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 września 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych  (pobierz 50kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-09-17 11:17:12, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VIII/80/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 września 2003 roku w sprawie przyjęcia do realizacji w 2004 roku zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej Mursk- Smólnik”  (pobierz 35kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-09-17 11:19:29 Informację zaktualizowano 2003-09-17 11:20:38, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VIII/81/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 września 2003 roku w sprawie przyjęcia do realizacji w 2004 roku zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej Gróbce - Sykuła”
 (pobierz 35kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-09-17 11:22:13, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VIII/82/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 września 2003 roku w sprawie przyjęcia do realizacji w 2004 roku zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki” (pobierz 35,5kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-09-17 11:24:01, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VIII/83/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 września 2003 roku w sprawie przyjęcia do realizacji w 2004 roku zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią sieciową i przyłączami w m. Kruszyn, Kruszynek i Dobra Wola w Gminie Włocławek” (pobierz 39kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-09-17 11:26:46, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VIII/84/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 września 2003 roku w sprawie przyjęcia do realizacji w 2004 roku zadania pn. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego z przyłączami zagrodowymi w miejscowościach Wistka Królewska i Mostki w Gminie Włocławek” (pobierz 36kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-09-17 11:28:32, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VIII/85/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 września 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Kruszynie
 (pobierz 27kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-09-17 11:29:47, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VIII/86/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 września 2003 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włocławek (pobierz 91kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-09-17 11:31:05, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr VIII/87/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 września 2003 r. w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych (pobierz 26kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-09-17 11:33:18, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr IX/88/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek dla wybranego obszaru obejmującego sołectwa lub części następujących sołectw: Dąb Wielki, Dąb Mały, Dąb Pol-ski, Skoki Duże, Skoki Małe  (pobierz 255kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-11-18 18:43:49 Informację zaktualizowano 2003-11-27 09:55:29, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr IX/89/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zmian do budżetu na 2003 rok  (pobierz 281kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-11-18 18:44:09 Informację zaktualizowano 2003-11-20 08:37:05, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr IX/90/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Włocławek nieruchomości gruntowej położonej w Smólniku  (pobierz 28kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-11-18 18:44:30 Informację zaktualizowano 2003-11-20 08:43:34, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr IX/91/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 148/2 stanowiącej mienie komunalne Gminy Włocławek na cześć nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 121/2  (pobierz 29kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-11-18 18:44:58 Informację zaktualizowano 2003-11-20 08:45:21, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr IX/92/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2003 r.w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/99 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 luty 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Modzerowie  (pobierz 28kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-11-18 18:47:52, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr IX/93/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/44/99 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 luty 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Warząchewce Polskiej  (pobierz 28kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-11-18 18:50:29 Informację zaktualizowano 2003-11-18 18:51:22, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr IX/94/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/43/99 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 luty 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Skokach Dużych (pobierz 30kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-11-18 18:53:12, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr IX/95/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/42/99 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 luty 1999 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Smólniku (pobierz 28kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-11-18 18:55:28, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr IX/96/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/41/99 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 luty 1999 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Kruszynie  (pobierz 29kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-11-18 18:57:08, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr IX/97/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2003 r. w sprawie powołania ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku  (pobierz 26kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-11-18 18:59:07, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr IX/98/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2003 r. w sprawie powołania ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku do orzekania w sprawach rodzinnych i karnych (pobierz 26kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-11-18 19:01:37, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr IX/99/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2003 r. w sprawie powołania ławników do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy we Włocławku do orzekania w sprawach ze stosunku pracy  (pobierz 32kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-11-18 19:03:10 Informację zaktualizowano 2003-11-18 19:04:01, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr X/100/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 grudnia
2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Warząchewka Polska ,w miejscowości Pińczata w Gminie Włocławek
 (pobierz 71KB)
Data wprowadzenia informacji 2003-12-30 13:40:01, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr X/101/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie w sprawie zmian do budżetu na 2003 rok
 (pobierz 118kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-12-30 13:42:03 Informację zaktualizowano 2004-01-05 11:28:59, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr X/102/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku  (pobierz 128kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-12-30 13:44:07 Informację zaktualizowano 2003-12-30 13:46:56, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr X/103/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok  (pobierz 36kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-12-30 13:46:16 Informację zaktualizowano 2003-12-30 13:47:23, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr X/104/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Włocławek w 2004 r. (pobierz 32kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-12-30 13:49:42, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr X/105/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2004 rok (pobierz 23kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-12-30 13:51:39, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr X/106/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej (pobierz 28kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-12-30 13:54:43, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr X/107/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów na terenie gminy Włocławek na 2004 rok (pobierz 23kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-12-30 14:00:43, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr X/108/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia cen sprzedaży drewna jako podstawy do naliczania podatku leśnego na 2004 rok  (pobierz 28kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-12-30 14:04:58 Informację zaktualizowano 2003-12-30 14:07:14, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr X/109/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych oraz informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych
 (pobierz 28kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-12-30 14:10:10, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr X/110/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie w sprawie zmiany Nr I/3/2002 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Włocławek  (pobierz 26kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-12-30 14:11:19 Informację zaktualizowano 2004-01-05 11:32:22, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr X/111/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/15/02 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Włocławek (pobierz 32kB)
Data wprowadzenia informacji 2003-12-30 14:13:10, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr XI/112/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Włocławek nieruchomości położonej we wsi Łagiewniki obręb geodezyjny Łagiewniki (pobierz 26,5kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-03-03 08:29:09, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr XI/113/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Włocławek składników majątkowych położonych na nieruchomości we wsi Świętosław obręb geodezyjny Dobra Wola (pobierz 26,5kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-03-03 08:30:51, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr XII/114/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie zmian do budżetu na 2003 rok
 (pobierz 112kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-03-03 08:39:13, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr XII/115/03 Rady Gminy Włocławekz dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Włocławek (pobierz 29kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-03-03 08:41:12, wprowadzający: Marcin Rybka
 
Uchwała Nr XII/116/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Włocławek (pobierz 35,5kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-03-03 08:43:16, wprowadzający: Marcin Rybka

metryczka


Wytworzył: Referat (17 marca 2003)
Opublikował: Kamil Wieczorek (17 marca 2003, 14:00:23)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (19 października 2016, 08:48:47)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2505