rok 2021

rok 2021

Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie powierzenia Pani Angelice Przybysz - Skarbnikowi Gminy Włocławek, Głównemu księgowemu budżetu Gminy

Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie powierzenia Pani Angelice Przybysz - Skarbnikowi Gminy Włocławek, Głównemu księgowemu budżetu Gminy, Kierownikowi Referatu Finansowego obowiązków i [...]

ZARZĄDZENIE NR 3/2021 WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

ZARZĄDZENIE NR 3/2021 WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Anicety Chmielewskiej - Inspektora ds. [...]

ZARZĄDZENIE NR 2/2021 WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

ZARZĄDZENIE NR 2/2021 WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych w [...]

metryczka