Dostępność cyfrowa strony podmiotowej BIP

Dostępność cyfrowa strony podmiotowej BIP

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włocławek

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włocławek Urząd Gminy Włocławek zobowiązuje się zapewnić dostępność Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. [...]

Dane kontaktowe Koordynatora do Spraw dostępności:

Telefon: 54 230 53 35Adres email: sekretarz@gmina.wloclawek.pl [...]

Dostępność cyfrowa strony podmiotowej BIP - informacja

Informuje się, że w Urzędzie Gminy Włocławek trwają prace związane z zapewnieniem dostępności cyfrowej bip.gmina.wloclawek.pl do wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji [...]

metryczka