2020

2021 | 2020 | 2019 | 2018

2020

Zarządzenie Nr 147/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie Procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

Zarządzenie Nr 147/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie Procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych przez Gminę Włocławek i [...]

Zarządzenie Nr 132/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przewozu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dzieci i uczniów niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 132/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przewozu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dzieci i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, [...]

Zarządzenie Nr 131/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 131/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie okreslenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 [...]

Zarządzenie Nr 129/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 123/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 lipca 2020 r.

Zarządzenie Nr 129/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 123/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o awans [...]

Zarządzenie Nr 125/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 120/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 lipca 2020 r.

Zarządzenie Nr 125/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 120/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na dyrektora [...]

Zarządzenie Nr 114/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 czerwca w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 114/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 czerwca w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Klasa z [...]

Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu.

Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok. [...]

Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i [...]

Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym

Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na [...]

Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów, na [...]

Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów, na rok [...]

Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 stycznia 2020 r.  w sprawie ustalenia składu osobowego Zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Włocławek w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy [...]

metryczka