Postanowienia

Postanowienia

Postanowienie Nr 151/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 20 września 2019 r.

Postanowienie Nr 151/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Reczypospolitej Polskiej i do Senatu Reczypospolitej Polskiej [...]

Postanowienie Nr 150/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 20 września 2019 r.

Postanowienie Nr 150/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Reczypospolitej Polskiej i do Senatu Reczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień [...]

metryczka