2019

2021 | 2020 | 2019 | 2018

2019

Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 03 Września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na zbycie, najem lub dzierżawę nieruchomości.

Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 03 Września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na zbycie, najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej (rocznej) składników majątkowych Gminy Włocławek.

Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej (rocznej) składników majątkowych Gminy Włocławek wg stanu na 31.10.2019 roku i jej rozliczenia w terminie do 15 stycznia [...]

Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2019 z dnia 27 marca 2019 r.

Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy [...]

metryczka