2018

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

2018

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Włocławek złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości (art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Włocławek złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości (art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Włocławek złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości (art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

metryczka